1,8 miljarder till jordbruksprodukter och livsmedel som producerats i EU

Nu finns det nya medel att söka för marknadsföring av jordbruksprodukter och livsmedel som producerats i EU. Stödet riktar sig till bransch- och producentorganisationer. Syftet är att öka konsumtionen i och utanför EU av EU-producerade matvaror.

I slutet av januari finns det återigen möjlighet att söka medel för säljfrämjande åtgärder för produkter som är producerade inom EU. Genom stödet går det att få en medfinansiering som täcker upp till 85 procent av kostnaden för exempelvis reklamkampanjer eller deltagande i utställningar och mässor.

– Vi har tyvärr inte haft så många ansökningar från Sverige tidigare, men glädjande nog ser vi ett ökat intresse från de svenska organisationerna. De senaste åren har vi fått godkända ansökningar från Svenskt kött, Organic Sweden och Ekologiska lantbrukarna. Det rör sig om stora summor så det är givetvis viktigt att Sverige är med och tar del av stödet precis som andra EU-länder. Jag hoppas att många tar chansen att söka i år, säger Susanna Axelsson, handelspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Stödet kan sökas av branschorganisationer, producentorganisationer och andra typer av organisationer som arbetar övergripande och som uppfyller kraven.

Delar av budgeten har öronmärkts för projekt med fokus på hållbarhet, ekologiskt, frukt och grönt.

Fler nyheter i Primärproduktion och Utblick och Värdekedjan

SLU startar kurs i digitaliserad animalieproduktion

Nu satsar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på en kurs i digitalisering av animalieproduktion för att bidra till framtida konkurrenskraftig animalieproduktion. Kursen är på en avancerad nivå och riktar sig till såväl studenter som yrkesverksamma.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem