Nya regeringsmiljoner ska säkra jordgubbarna

Regeringen satsar elva miljoner för att underlätta matchning av arbetslösa till de gröna näringarna, nu när säsongsarbetare från andra länder uteblir.
– Vi välkomnar alla initiativ som gör näringen mer attraktiv, säger Sara Berger, vd på Sydgrönt.

Trädgårdsnäringen och skogsnäringen har akuta svårigheter att rekrytera säsongsanställd personal till fältarbeten som plantering, växthusarbete och skörd. Situationen orsakas av reserestriktioner för säsongsarbetare kopplat till coronapandemin.

Men nu satsar regeringen 11 miljoner kronor för att grönsaker och bär ska kunna skördas – och skogsplantor komma i jorden. Det handlar om en förstärkning av ett befintligt uppdrag till Tillväxtverket, där LRF och Arbetsförmedlingen medverkar, och där siktet är inställt på rekrytering av arbetslösa och ungdomar.

– Att rekrytera arbetskraft har alltid varit en utmaning för de gröna näringarna men i och med corona har ett redan tufft läge förvärrats, säger Sara Berger, vd på Sydgrönt, en av Sveriges största producentorganisationer när det gäller frukt, bär och grönsaker.

Hon säger att det har börjat lossa lite under de senaste två veckorna, där det trots restriktioner ändå kommer en del utländska gästarbetare.

– Men det behöver lätta betydligt mer om de ska klara den stora arbetstoppen som kommer nu i juni, med skörd av alla bär.

Enligt Sara Berger krävs både snabba och konkreta åtgärder, där man bygger upp en centraliserad och långsiktig infrastruktur med samarbeten kring arbetskraft för de gröna näringarna. Och inte minst behövs en kombination av erfaren personal och ny arbetskraft.

– Det är inget enkelt arbete att introduceras i. Det är manuellt och tar ett tag att jobba upp både hastighet och finess. Produkterna ska ju inte bara skördas utan även tas om hand på bästa sätt så att det inte blir en massa svinn. Det är dyra insatsvaror det handlar om – och värdefulla grödor.

Fler nyheter i Corona och Primärproduktion

Världen öppnas för svenskt fläsk: “Stor potential”

Regeringens satsningar på att öka svensk livsmedelsexport ger resultat. Nu är exporten av fläskköttsprodukter till Filippinerna i gång.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem