Krisberedskapsveckan sätter ljuset på livsmedel: ”En möjlighet”

Kris är möjlighet, brukar det ju heta. Och sällan har väl livsmedelsindustrins hel- och halvfabrikat varit så i strålkastaljuset som nu, under den pågående ”krisberedskapsveckan”, där just livsmedel är årets tema.

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Målet med veckan, som pågår just nu och fram till 2 oktober, är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris – det gäller såväl privatpersoner som företag.

Årets krisberedskapsvecka har livsmedel som tema, något som redan uppmärksammats flitigt i radio och tv med människor som fått i uppdrag att leva på en så kallad ”krislåda” i 72 timmar.

Fylld med vadå?
Just det: hel- och halvfabrikat från livsmedelsindustrin!

– Det här en stor möjlighet för branschen, säger Rickard Albin, innovationschef på Culinar, som förser marknaden med allt från smaksättare och mixer till färdiga produkter.

Han menar att ökat fokus på självförsörjning, livsmedelsberedskap och inhemsk matproduktion gynnar det som brukar kallas ”den processade maten”, livsmedel som går att lagra under lång tid och som är smidig att tillaga.

Och inte minst tror han på torkade produkter som framtidens hållbara krismat.
– Torkning är ett fantastiskt sätt att ta vara på råvaror eftersom smaken koncentreras, umamihalten ökar och ger livsmedlet en lång hållbarhet.

Här i Sverige finns dock inga kommersiella frystorkar och alltför få kommersiella lufttorkningsanläggningar – än så länge.
– Rent generellt finns det stora brister i förädlingsledet mellan primärproduktion och livsmedelsindustrin. Men nu, i och med den ökade krismedvetenheten, har vi världens chans att förändra det! Och inte minst att göra de här förädlingsstegen på ett hållbart och nytänkande sätt.

Rickard Albin är hoppfull vad gäller branschens utveckling.
– Livsmedel har blivit det nya IT som lockar finansiärer och startups. Nu gäller det bara att få hela Livsmedelssverige att bli bättre på att samarbete genom hela värdekedjan. Och där är krisen definitivt en möjlighet!

Dela

Fler nyheter i Förädling och Människor och Värdekedjan

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.