Kronfågel har minskat transportutsläppen med 85 procent

Kronfågel arbetar med att minska utsläppen i hela värdekedjan. De har dels minskat plastförbrukningen i sina förpackningar samt använder mindre kartong när de packar produkterna, dels ställt om till klimatvänligare transporter. Företaget meddelar nu att deras transportpåverkan på miljön har minskat med 85 procent sedan skiftet till klimatsmartare bränsle.

Kronfågel är anslutna till Transportinitiativet 2025, ett frivilligt åtagande inom branschorganisationen DLF med mål att alla inrikestransporter, både egenutförda och köpta, ska vara fossilfria senast 2025. Omställningen har medfört att företagets klimatpåverkan för in- och distributionstransporter har minskat med 85 procent sedan de påbörjade arbetet med omställning till förnybara och fossilfria drivmedel.

– Vi arbetar fokuserat med hållbarhet i omtanke om människorna, kycklingarna och planeten. En stor del av vårt hållbarhetsarbete handlar om hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp i hela värdekedjan och då är transporterna ett mycket viktigt område. Distribution av dagligvaror generar många transporter varje dag och det är självklart för oss att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, ska verka för en övergång till förnybara och fossilfria drivmedel, säger Mats Hedlund, vd på Kronfågel.

Större delen av Kronfågels in- och distributionstransporter tankas numera med HVO100, som är ett hundra procent förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel. Detta minskar utsläppen med cirka 85 procent, från 2,64 kg till 0,4 kg CO2 per liter bränsle jämfört med vanlig diesel. Det innebär en minskning med cirka 3 300 ton CO2 på årsbasis, vilket motsvarar klimatavtrycket från ungefär 400 ”medelpersoner” i Sverige under ett år (enligt Naturvårdsverkets sätt att räkna).

– Snart hundra procent förnybart i distribution- och intransporter är en mycket god bit på vägen och jag är stolt över mina kollegor som drivit förändringen. Men för att uppfylla våra mål helt krävs det att vi tittar på hela ”transportkartan” och ser till att även resor med egna bilar så långt som möjligt är fossilfria. Det arbetet är under utveckling, säger Janneke Vackerberg, kommunikation- och hållbarhetschef på Kronfågel.

Dela

Fler nyheter i Hållbarhet och Transporter

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.