Leverantörerna betalar Icas annonsering

Dagens Nyheter fortsätter sin artikelserie där de granskar Ica och deras arbetsmetoder gentemot leverantörerna. Nu senast skrev de om att leverantörerna står för Icas annonser. Livsmedel i fokus har pratat med Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

– Deras metoder när de möter leverantörerna är gamla sanningar i branschen, även bland Icas konkurrenter. Men att det nu kommer till allmänhetens kännedom tycker vi naturligtvis är bra, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

– Däremot är det tyvärr så att det är få leverantörer som vågar tala öppet om det, för att inte hamna i onåd hos någon av de tre stora aktörerna på marknaden.

Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen

 Några av de saker som DN-artikeln beskriver är att leverantörer upplever att de inte är aktuella för Ica om de saknar marknadsföringsbudget. Och att de får betala stora summor för att exponeras tydligt i Icas populära tv-reklam.

– Om våra svenska politiker tack vare DN:s artiklar får upp ögonen för den här frågan, tror vi att möjligheterna ökar för oss att få igenom det lagförslag som låg på bordet till att börja med. Det vill säga där man gör förenklingar ur ett leverantörs- och handlarperspektiv och inte gör skillnad på företagsstorlek eller betalningstider för hållbara respektive färskvaruprodukter.

Lagförslaget som Carl Eckerdal syftar på är UTP-lagstiftningen som syftar till att skydda leverantörer mot köpares otillbörliga handelsmetoder vid kommersiella köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

– Reklamartikeln belyser återigen den skeva maktfördelningen i branschen. Där råder en stark slagsida åt handeln, som har en oerhörd styrka genom sin storlek och att det är de som slutgiltigt möter konsumenterna.

Agerar de andra stora aktörerna på samma sätt?

– Jag har inte under alla mina år på Livsmedelsföretagen hört att medlemsföretag anser sig mer eller mindre tvingade att delta i, och finansiera, de övriga dagligvarukedjornas tv-reklam, såsom det beskrivs vad beträffar Ica i DN-artikeln, säger Carl Eckerdal.

 

 

Fler nyheter i Dagligvaruhandel och Förädling och Värdekedjan

SLU startar kurs i digitaliserad animalieproduktion

Nu satsar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på en kurs i digitalisering av animalieproduktion för att bidra till framtida konkurrenskraftig animalieproduktion. Kursen är på en avancerad nivå och riktar sig till såväl studenter som yrkesverksamma.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem