Livsmedelsexporten ökar: “Det finns ett tryck”

Den svenska exporten av livsmedel ökade med åtta procent under förra året, enligt färska siffror från Jordbruksverket.
– Värdet går upp men volymerna hänger tyvärr inte riktigt med, säger Johan Krallis Anell, nationell exportsamordnare på Näringsdepartementet.

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, landade på 2021 till 62 miljarder kronor under 2021 enligt Jordbruksverkets statistik. Det är en ökning med närmare fem miljarder kronor, eller åtta procent.

– Det är bra och visar att det finns ett visst tryck i livsmedelsexporten säger Johan Krallis Anell, nationell exportsamordnare på Näringsdepartementet.

Hans uppgift är att stärka de svenska livsmedelsföretagens exportförmåga och hjälpa dem att nå ut till nya marknader.

Det övergripande målet att till år 2030 öka exportandelen till 50 procent av produktionsvärdet för livsmedelssektorn, vilket motsvarar drygt 100 miljarder kronor.

– Vi såg en positiv tillväxt både under 2020 och 2021 men det är framförallt värdet som ökar, volymerna hänger inte riktigt med.

Vad krävs för att öka volymerna?
– Fler affärer och att vi får in fler företag i vårt exportfrämjande program, säger Johan Krallis Anell.

Det är främst värdet av exporten av diverse livsmedel (såsom soppor, matfett, färdigmat och halvfabrikat), oljor och andra fetter, drycker, mjölk och mejeriprodukter, kaffe samt djurfoder som ökat.

Vad tror du om Ukrainakrigets påverkan på svensk livsmedelsexport?
– Jag tror det finns stora möjligheter att öka exporten av svenska livsmedel, inte minst som det just nu är ett ökat fokus på beredskap. För att öka den svenska livsmedelsproduktionen och för att vara konkurrenskraftiga är andra marknader viktiga, exporten är en drivkraft.

Johan Krallis Anell tror att det förändrade säkerhetspolitiska läget, inflationen och prisökningarna innebär möjlighet att exportera produkter till nya marknader.

– Det gäller att vi anpassar oss och ser möjligheter i det förändrade läget. Men för att kunna göra detta behöver vi även öka produktionen av växtbaserat – och att öka förädlingen.

 

De viktigaste marknaderna under 2021 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark och Finland. Tillsammans står de för 47 procent av det totala värdet, enligt Jordbruksverket.

  • Exporten till Norge ökade med 1,2 miljarder kronor, beroende på ökningar för tobaksvaror, kaffe, djurfoder, socker och mejeriprodukter.
  • Exporten till Danmark ökade med 175 miljoner kronor, beroende på ökningar för diverse livsmedel, djurfoder, tobaksvaror samt drycker.
  • Exporten till Finland ökade med 0,5 miljarder kronor, beroende på ökningar för djurfoder, kaffe, spannmål och mejeriprodukter.

 

Dela

Fler nyheter i Förädling och Transporter och Värdekedjan

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.