Pilotstudie med pant på engångsmuggar

I sommaren genomför Örnsköldsviks kommun tillsammans med Rise ett pilotprojekt där de testar pant på engångsmuggar. Syftet är att få en hållbar lösning som med ökad källsortering på allmänna platser.

Vårt moderna levnadssätt med att köpa med oss mat och dryck som takeaway i farten leder till ökande mängder avfall. Varje år används mellan 500 och 1 000 miljoner engångsmuggar i Sverige, vilket motsvarar 50–100 engångsmuggar per person.* I projektet ”Panta på stan!” kommer Örnsköldsviksborna under perioden 1 juni till 31 augusti få möjlighet att panta sina engångsmuggar.

En pant kommer att läggas på take away-muggar på utvalda kaféer i stadskärnan. Med hjälp av en app i mobilen kan konsumenten sedan skanna en QR-kod som finns på en krage på muggen för att sedan lägga den i rätt behållare på en återvinningsstation eller i de speciella källsorteringsstationer som vi i projektet placerar ut. Panten kommer de sedan att kunna ta ut i form av pengar, poäng eller donation.

– Vi vill bli ännu bättre på att hantera avfall i våra offentliga miljöer. Projektet är ett bra sätt för oss att testa hur intresset för pant ser ut och hur vi ska utveckla vår återvinning i offentliga miljöer framåt. Faller det här väl ut kan detta bli något vi fortsätter med, säger Magnus Wiklund, drift- och underhållsstrateg Örnsköldsviks kommun.

I studien kommer plockanalyser utföras för att se i vilken utsträckning konsumenterna har källsorterat och pantat. Det kommer också vara möjligt för konsumenten att ge återkoppling via appen.

– Engångsartiklar behöver bli mer resurseffektiva för att den ökade mängden avfall som följer med det moderna levnadssättet med mat och dryck i farten ska kunna hanteras. Vi tror att denna digitala tjänst ska ge konsumenterna incitament och hjälp att göra rätt. Studien ska bland annat ta reda på vad som får människor att ändra sitt beteende kring återvinning av förpackningar, säger Maria Edblad, projektledare på MoRe Research Rise.

Projektet Panta på stan drivs av RISE i samarbete med Örnsköldsviks kommun och Bower. Projektet finansieras av Vinnova Civic tech.

*Källa IVL Svenska miljöinstitutet

 

Dela