Skördeprognosen: Rekord på raps och ryps

Årets spannmålsskörd blir högre än förra året. Och skörden av oljeväxter blir den högsta på hela 2000-talet. Allt enligt Jordbruksverkets senaste skördeprognos.

Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med 11 procent jämfört med skörden förra året, men mindre än tre av de fem senaste skördarna. Sett i ett perspektiv på 16 år väntas skörden bli normalstor.

Det rapporterar Jordbruksverket i sin skördeprognos, som bygger på hur stor areal som odlats och på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skörd.

Höstvete, korn och havre är de vanligaste svenska grödorna, där höstvete förväntas stå för 54 procent av den totala spannmålsskörden: 3 miljoner ton.

Vårkorn är den näst största grödan och förväntas få en totalskörd på 1,2 miljoner ton vilket är 23 procent av den totala spannmålsskörden.

Havre står för 12 procent av skörden och i år förväntas totalskörden öka med 18 procent till 0,7 miljoner ton jämfört med förra året. Orsaken förklaras med ökade hektarskördar jämfört med förra året.

Vad gäller den förväntade totalskörden av oljeväxterna raps och ryps uppskattar Jordbruksverket att den landar på drygt 0,42 miljoner ton. Det låter kanske inte så mycket men är faktiskt den största för hela 2000-talet.

När Lantmännen för en månad sedan kom med sin första skördeprognos poängterades vikten av god svensk skörd i en osäker omvärld:

– Det har aldrig varit så viktigt som nu att säkra ett livskraftigt svenskt lantbruk som bidrar till en stabil livsmedelsförsörjning, sade Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande då.

 

 

Dela

Fler nyheter i Primärproduktion och Växtbaserat

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.