Här är nya regeringsmålen för minskat matsvinn i hela kedjan

Regeringen presenterar nya etappmål för att minska matsvinnet och öka återanvändningen av förpackningar.
– Min förhoppning är att det ger incitament för både offentliga och privata aktörer att accelerera sitt arbeta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Nu i veckan har regeringen beslutat om två etappmål för att minska matsvinnet och som omfattar hela livsmedelskedjan.

Dels ska det sammantagna livsmedelsavfallet minska med minst 20 viktprocent per person från 2020 till 2025, dels ska andelen av livsmedelsproduktionen som når butik och konsument öka.

− Det har länge funnits en efterfrågan på ett nationellt mål för minskat matsvinn från både offentliga och privata aktörer i livsmedelskedjan. Det är också något som i den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn har identifierats som en förutsättning för att handlingsplanens övriga åtgärder ska bli framgångsrika, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i en kommentar.

Regeringen har även beslutat om ett nytt etappmål för återanvändning av förpackningar, vilket innebär att andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden successivt ska öka från år 2022 till minst 30 procent år 2030.

I Sverige är förpackningar det största enskilda användningsområdet för plast sett till vikt, enligt en undersökning från 2019. Etappmålet ska leda till ändrade beteenden hos konsumenter och andra aktörer så att förpackningar används flera gånger innan de blir avfall eller återvinns.

 

Fler nyheter i Hållbarhet och Värdekedjan

Hammars Bryggeri expanderar utomlands – tack vare Lidl

Hammars Bryggeri i Närke är ett av de företag som drabbades hårt när coronapandemin slog till. Nu ska de expandera utomlands tack vare ett fördjupat samarbete med Lidl.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem