Allvarlig brist på plastråvara

Brist på plast riskerar att hämma tillväxten på den svenska kemi-, plast- och gummiindustrin, som just nu är inne i en stark tillväxtfas. Detta medför dessutom ökade kostnader för plastråvaran. En utveckling som, sett i ett bredare perspektiv, på sikt kan påverka inflationen i landet, skriver Innovations- och kemiindustrierna, IKEM i ett pressmeddelande.

Resultaten från Innovations- och kemiindustriernas (IKEM) senaste konjunkturundersökning bland medlemsföretagen är positiv.  Men bristen på plastråvara är ett orosmoln som kan få spridningseffekter i övrig svensk industri. Sju av tio svenska kemi- och plast- och gummiföretag har på olika sätt påverkats av detta. Av dessa uppger knappt 90 procent att de har svårt att få tag på platsråvara. 60 procent uppger att priset på just plastråvaran ökat kraftigt.

 – Plast är en mycket viktig råvara, direkt eller indirekt, för många industribranscher. Prishöjningar eller tillgångsbrist kan därmed komma att påverka några av Sveriges viktigaste industrier, till exempel de mycket plastberoende bygg-, livsmedels- och fordonsindustrierna. Framförallt tillgångsbristen kommer i ett extremt olyckligt läge när konjunkturen äntligen fått fart igen efter pandemidippen, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Bristen på råvaror gör att en del av medlemsföretagen inte kan producera i den takt som de vill. Dessutom riskerar råvarubristen och de ökade kostnaderna som den medför att det påverkar den allmänna inflationsutvecklingen framöver.

― Kostnaderna på många råvaror och på transporter har ökat tydligt i spåren av den globala återhämtningen under andra halvåret. Här finns det självklart gränser för hur länge industrin överlag är intresserad av att agera stötdämpare genom att minska sina egna marginaler till följd av kostnadsökningar. Så länge den globala efterfrågan fortsätter att överträffa utbudet ökar möjligheterna för industriföretagen att föra kostnadsökningarna vidare till kunderna. Vilket i sin tur driver inflationen, säger Carl Eckerdal.

Fler nyheter i Förpackning och Förädling

Lättviktsburk minskar utsläppen med 10 procent

Nu lanserar Orkla en ny lättviktsglasburk för att minska klimatavtrycket. Koldioxidutsläpp kopplade till förpackningen minskar med 10 procent. Varumärket Frankful är först med den nya glasburken.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem