Coronasmällen: ”Svensk livsmedelsindustri har inte täljt guld”

Den svenska produktionen av livsmedel minskade under årets andra kvartal när hemma- respektive exportleveranserna nu summeras.
– Rekordnoteringarna från dagligvaruhandeln innebär dessvärre inga rekordnoteringar från svenska leverantörer, säger chefekonom Carl Eckerdal på Livsmedelsföretagen.

Årets andra kvartal bjöd på en splittrad utveckling för svensk livsmedelsindustri, enligt Livsmedelsföretagens senaste konjunkturundersökning. Sammantaget minskade produktionen av livsmedel under kvartalet när hemma- respektive exportleveranserna summeras.

– Det finns en bild av att livsmedelsindustrin täljt guld under coronakrisen. Det stämmer tyvärr inte. Rekordnoteringarna från dagligvaruhandeln innebär dessvärre inga rekordnoteringar från svenska leverantörer, som också är beroende av andra försäljningskanaler, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Samtidigt som den inhemska försäljningen av svenska livsmedel nådde upp till samma nivåer som under motsvarande period 2019 sjönk exporten till rekordlåga indexnivåer. Exkluderat tobak, fisk och oförädlat spannmål minskade exportvärdet av förädlade livsmedelsprodukter med 4,5 procent under andra kvartalet, enligt statistik från SCB.

Sverige exporterade livsmedel till 133 länder runt om i världen under andra kvartalet 2020. Bland länderna på topp 20 föll exporten till 13 och ökade till sju.

Norge stod för den största ökningen, dit ökade livsmedelsexporten med nästan tio procent. Bland annat ökade exporten av svenskproducerat chokladgodis till Norge med 20 procent under perioden.

– När norrmännen inte haft möjlighet att åka över gränsen så har man i stället handlat svenskproducerade livsmedel, till ett högre pris, i norska butiker.

Fler nyheter i Corona och Förädling och Värdekedjan

Coronakrisen har ökat intresset för svenskproducerat

Svenska livsmedelsproducenter anser att deras konkurrenskraft har ökat under årets tredje kvartal. Detta trots coronakrisen med en allmän konjunkturnedgång och en stark krona.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem