Festligt och fartfyllt – så gick Livsmedelsdagarna 2022

Årets branschmöte Livsmedelsdagarna har avslutats. Under två dagar samlades hela livsmedelsbranschen på Tylösand i Halmstad. Fantastisk mat och dryck, festliga mingel och röjig dans varvades med högaktuella programpunkter, spetskompetenta talare och energikickar till inspiratörer. Elén Faxö, styrelsen för Livsmedel i fokus och en av de som arbetat med eventet är väldigt nöjd med utfallet.

Livsmedelsdagarna 2022 är över. Hur känns det?
– Det känns ju som att det blev riktigt lyckade dagar, i år igen. Ett bra program med bra talare, som bjöd på en bra och relevant bredd utspridd över dagarna. Men framför allt är det mötena som sker ständigt, och känslan av att hela branschen driver något gemensamt framåt.
Kan du nämna några riktiga höjdpunkter ur programmet ni presenterade?
– Jag gillade verkligen programpunkten om symbiosen. Det är framtiden; alla har makten att granska sina sidoströmmar och styra sina framgångar. Jag fångas också av de delar som hänger ihop med kultur, och därmed Siris inslag som dessutom var så konkret och fyllt av verktyg som alla kan gå hem och använda rakt av.

Två pristagare korades: Livsmedelspriset och Årets Impactmaker. Vad utmärkte respektive pristagare?
– Årets Impactmaker, och företaget Innoscentia, prickade rätt i relevans såtillvida att de har en lösning för matsvinnet, en av våra allra angelägnaste frågor.
Från Sverige, alltså vinnarna av Livsmedelspriset, har varit oerhört inkluderande och engagerande och även bra på att synliggöra sig. Det har givit effekt och därmed relevans. Allt detta är viktigt ur ett här-och-nu-perspektiv; i krissituationer blir det än mer viktigt, och frågor om självförsörjning är ännu mer aktuella idag. Från Sverige har verkligen lyckats här.
Årets branschevent, brukar vi säga om Livsmedelsdagarna. Hur tror du att nästa års event kommer att bli? Finns det redan nu ett utkast på program?
– Vi sätter tänderna i det så snart vi avslutat arbetet med årets event, och efter analys av utvärderingen. Vi kommer plocka med oss alla goda idéer vi fått från deltagarna i år, och här tar vi gärna emot ytterligare förslag såklart!
Att ses fysiskt, visst är det givande och faktiskt nödvändigt?
– Jaa, verkligen! Livsmedelsdagarna är ett bevis på det. Fysiska möten är framför allt en nyckel för att få igång samtalen och skapa bryggor mellan olika delar i branschen. Dessutom är väldigt trevligt efter pandemiårens isolering, det skapar energi!

Dela

Fler nyheter i Människor och Mötesplatser och Trend och Utblick

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.