Fiskguiden ger grönt ljus till många insjöfiskar

Burktonfisken skipjack får rött ljus i årets fiskguide medan sik, röding och abborre är några av de insjöfiskar som lyser grönt. Och braxen lanseras som ny matfisk.
– Vi hoppas att den snart finns tillgänglig kommersiellt, säger Karin Glaumann, fiskexpert på WWF.

Den senaste upplagan av Fiskguiden, som varje år sammanställs av Världsnaturfonden WWF, visar att många havslevande arter mår dåligt. Östersjötorsken får fortsatt rött ljus i sällskap med torsken i Skagerrak och Kattegatt som nu går från gult till rött ljus.

Mycket av tonfisken som fiskas med garn och ringnot i Stilla havet – som burktonfisken skipjack – mår också sämre och får därför rött ljus.

– Fiskrycket är helt enkelt för högt, säger Karin Glaumann och förklarar att det även handlar om bifångstproblematik.

Däremot ser det betydligt ljusare ut för svenska insjöarter. Arter som sik, abborre och öring hamnar på grönt ljus och WWF rekommenderar även fiskar som röding och lake från Vättern och Vänern.

– Den positiva utvecklingen för insjöfisket beror bland annat på att man har tagit fram en förvaltningsplan för Vätternfisket, vilket gör att man har koll på hur de olika fiskbestånden mår.

Braxen är en ny matfisk i guiden; den förekommer rikligt längs svenska kusten där den fiskas med ryssja, främst i Bottenviken. Insjöfisket får grönt ljus, men där fångas braxen främst som bifångst i MSC-certifierat gösfiske, i kustfisket har braxen gult ljus.

Fiskguiden innehåller ingen klimatgranskning, men sill och makrill är ofta miljösmarta val med låga koldioxidutsläpp, enligt Karin Glaumann. De lever i stim och fångas till största delen med snörpvad och flyttrål.

– Odlade musslor är exempel på klimatsmarta skaldjur men jag vill även lyfta fram Alaska pollock i det här sammanhanget. Det är lite otippat och därför extra roligt, säger hon.

 

Fiskguiden, som gavs ut första gången 2002, är ett samarbete mellan WWF i 28 länder i Europa och ges ut på flera olika språk.
Vildfångade arterna bedöms efter tre kriterier: Hur bestånden mår, fiskets effekter på ekosystemet och om kontrollen och förvaltningen är hållbar. För odlade arter tittar de också på var fodret kommer ifrån, miljöpåverkan från odlingen och anställdas sociala och etiska rättigheter.
Fiskarna får sedan grönt, gult eller rött ljus. En art kan ha flera färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad. Grönt ljus är ”Bästa val”, gult ljus ”Var försiktig” och rött ljus ”Låt bli”.

Fler nyheter i Fiske och vattenbruk och Hållbarhet

Löfbergs nya mål: “Noll avfall”

Löfbergs tillsätter en innovations- och transformationschef för att leda företagets cirkulära transformation. Dessutom är det klart att finanschefen Fredrik Nilsson går in som tillförordnad vd i november när Lars Appelqvist lämnar kafferosteriet för HK Scan.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem