Här är branschens krav på Sveriges nya regering

Lös energieländet, minska regelkrånglet och uppdatera livsmedelsstrategin. Det är det viktigaste som branschorganisationerna LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel förväntar sig av Sveriges nya regering.

Nu är alla röster räknade och svenska folket har sagt sitt, de vill ha ett maktskifte. Men vad vill livsmedelsbranschen ha av Sverige nya regering?
Inom LRF förväntar man sig förbättrade villkor för att driva lantbruksföretag på ett konkurrenskraftigt sätt.
– Utmaningarna just nu är enorma, med ett svårt kostnadsläge. Det är avgörande att den nya regeringen arbetar för att värna äganderätten och arbeta för att de gröna näringarna ska få långsiktiga spelregler för att kunna utveckla företagen framöver. Vi förväntar oss även ett stort engagemang för och ökad medfinansiering av den nya gemensamma jordbrukspolitiken som snart ska sjösättas, säger Palle Borgström, förbundsordförande.

Vad är det absolut viktigaste?
– Att få konkurrenskraftiga elpriser och säker tillgång på el för att producera livsnödvändig mat och klimatsmart skogsråvara. Våra näringar kan och vill vara större producenter av förnyelsebar energi, men då behövs bra förutsättningar. Här måste regeringen också stå upp för bioenergi på EU-nivå.
En annan prioriterad fråga är en uppdaterad livsmedelsstrategi.
– Vi vill ha konkreta produktionsmål och som även inkluderar att Sverige ska öka sin produktion av nödvändiga insatsvaror som gödning och bränsle, för en robustare livsmedelsproduktion, säger Palle Borgström.

Martin Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel, ser med viss oro på att den nya regeringen riskerar att bli ganska svag med tanke på det jämna valresultatet.
– Svensk företagsamhet behöver ordentliga reformer, vilket blir svårare att genomföra under en skakig och stökig mandatperiod. Vi hoppas därför på breda politiska lösningar utan låsningar mellan blocken, säger han.


Vad är det mest brådskande för den nya regeringen att ta itu med?
– Elsituationen. Läget är problematiskt och det gäller inte bara priserna utan lika mycket tillgången på el. Om man tillfälligt kommer att behöva koppla bort elen i vinter innebär det att matsvinnet kommer att öka, när kylkedjorna bryts.
En annan sak som behöver prioriteras är regelförenklingar.
– Det är särskilt viktigt nu i och med det höga kostnadsläget och där har vi höga förväntningar på just på högerledd regering, säger Martin Andersson och nämner ett tydligare undantag för livsmedel i den nya prisinformationslagen liksom en mer enhetlig livsmedelstillsyn som extra prioriterade områden.
Den tredje punkten på priolista är Sveriges kommande EU-ordförandeskap från 1 januari.
– Då hoppas vi att regeringen tar chansen att lyfta det nuvarande regelverket kring närings- och hälsopåståenden, som i dag begränsar vår bransch, säger Martin Andersson.

Livsmedelsföretagen ser också gott om utmaningar att ta tag i för den kommande regeringen.
– Behovet av att stärka livsmedelssektorns konkurrens- och motståndsförmåga har aldrig varit större, säger kommunikationschefen Jimmy Sandell.

Att ta tag i ”energieländet” och snabbt få ekonomiskt stöd till de hårdast drabbade företagen på plats är den mest prioriterade frågan just nu:
– På kort sikt handlar det om att hjälpa företagen överleva och i egenskap av samhällsviktig verksamhet bör livsmedelsproducenter undantas från eventuell elransonering. På längre sikt måste regeringen återuppbygga ett robust och pålitligt elsystem som kan leverera billig och fossilfri el dygnet runt i alla väder. Och inte att förglömma: det kommer att krävas enorma mängder fossilfri el om den svenska industrin ska kunna genomföra övergången till hållbar produktion.
Om livsmedelsföretagens mest akuta problem handlar om höga kostnader och elkrisen så är deras mest ihållande problem kompetensförsörjningen.
– Företagen skriker efter kompetent personal men trots stora egna kompetens- och rekryteringsatsningar är bristen fortfarande enorm. Det saknas livsmedelsforskare, livsmedels- och processtekniker, slaktare och styckare och allt däremellan. Det finns knappt några livsmedelsutbildningar kvar i dag, matchningen via Arbetsförmedlingen funkar inte och incitamenten att utbilda sig och arbeta är för låga. Det behövs en kompetensförsörjningsstrategi för svensk livsmedelsproduktion – helst redan i går, säger Jimmy Sandell.
Bland övriga punkter på prioriteringslistan för den nya regeringen finns att förenkla regelverken och tillståndsprocesser:
– Trots återkommande politiska löften om regelförenklingar så bara växer och växer företagens regelbörda. Tillståndsprocesserna i Sverige är extremt krångliga och det kan ta årtionden innan alla överklaganden och rättsliga turer är avklarade.
Något mer?
– Ja, ta chansen att utse en livsmedelsminister! Att se till att vi kan föda vår befolkning får inte vara ett sidouppdrag för en närings- eller landsbygdsminister. Vi behöver en dedikerad livsmedelsminister med övergripande ansvar för livsmedels- och försörjningsfrågor inklusive jordbruk, förädling, handel, fiske och konsumentfrågor.

Dela