Här är Lantmännens storsatsning på ärtprotein: ”En milstolpe”

Lantmännen storsatsar på ärtprotein och investerar drygt en miljard kronor i en ny storskalig produktionsanläggning för ärtprotein i Lidköping.
– Det här än viktig byggsten som stärker vårt erbjudande inom livsmedelsingredienser, säger Lars-Gunnar Edh, chef för division Energi.

Lantmännen är redan i dag den ledande producenten av växtbaserade proteiner på den svenska marknaden och producerar veteproteiner i Lidköping (och från och med nästa år även i Norrköping) samt havreproteiner i Kimstad.

Nu påbörjar Lantmännen detaljprojekteringen av sin nya, storskalig produktionsanläggning i Lidköping, där man ska förädla ärtor till högkoncentrerat ärtproteinisolat samtidigt som restströmmar sammankopplas med befintliga bioraffinaderier.

– Marknaden har visat hög tillväxttakt under många år i rad och synergierna med den befintliga produktionen i Lidköping och bioraffinaderierna i Norrköping och Kimstad är många. Ärtan är dessutom en bra gröda att ha i växtföljden och är, för klimatet, ett viktigt substitut till den importerade sojabönan, säger Lars-Gunnar Edh.

Proteinisolatet kommer att användas till allt från proteindrycker, mejerisubstitut, bars, bröd och köttanaloger.

– Det här är ytterligare en viktig investering för svensk livsmedelsförsörjning och en milstolpe i vår strategi för att ta ansvar från jord till bord. Den är bra för våra medlemmar, aktiva svenska lantbrukare, för livsmedelsproducenter – och för konsumenterna som kommer få fler svenska och hållbart framställda produkter att välja bland, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef på Lantmännen.

Investeringen delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet som är en del av Europeiska unionens investeringsprogram NextgenerationEU.

Dela

Fler nyheter i Förädling och Värdekedjan och Växtbaserat

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.