NitroCapt och SUNIFIX – en klimatneutral process för konstgödsel

NitroCapt och SUNIFIX är en av tre finalisterna i Årets Impact Maker – det nya startuppriset som instiftats av Livsmedel i fokus i samarbete med Vinnova. Syftet är att inspirera och lyfta fram goda och innovativa exempel inom matområdet. De tre finalisterna kommer att pitcha sina koncept under Livsmedelsdagarna i Tylösand.

I dag står produktionen av kvävegödsel för cirka 2,5 procent av de globala fossilrelaterade växthusgasutsläppen. Företaget NitroCapt utvecklar SUNIFIX, en ny, energieffektiv metod för framställning av klimatneutral gödsel som kan bidra både till hållbarhet och produktivitet i jordbruket.

Gödseln är ett rent nitratgödsel med cirka 10 procent högre effektivitet för växttillväxt jämfört med de vanligaste ammoniumbaserade gödningsmedlen på marknaden. Dessutom bidrar den inte till försurning av marken.

– För oss var det en överraskning att vi var uttagna till finalen – det känns väldigt roligt och hedrade att få komma till final och vara med på eventet under Livsmedelsdagarna, säger Gustaf Forsberg, NitroCapts grundare och, tillsammans med Peter Baeling, processens innovatör.

Vilka utmaningar står ni inför nu?

– Det som vi gör är att vi håller på att utveckla en radikalt ny process, som involverar många olika forskare inom olika vetenskapsområden, vilka ska samverka och gå i samma riktning. Det fungerar väl, men det är ett komplext projekt.

Motiveringen till nomineringen är:
För sitt arbete med att framställa ett hållbart alternativ till konstgödsel. SUNFIX är den patenterade och fossilfria processen som fixerar kväve och som enbart kräver luft, vatten och el.

 

Dela