Kompetensförsörjning blir avgörande

Med anledning av krisen i Ukraina bjöd landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i veckan in branschrepresentanter inom de gröna näringarna till samtal inför odlings- och skogsvårdssäsongen 2022.
Syftet med måndagens möte var att få en gemensam bild av de utmaningar som finns för kommande odlings- och skogsvårdssäsong. Regeringen kommer tillsammans med de gröna näringarna diskutera behovet för att säkra livsmedelsproduktionen och skogsvården nu och i framtiden. Behovet att diskutera frågorna ha aktualiserats med anledning av kriget i Ukraina.
– I arbetet med att stärka Sverige är konkurrenskraftiga gröna näringar centralt. För att säkra fortsatt tillväxt inom de gröna näringarna spelar kompetensförsörjningen en viktig roll, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.
– Pandemin och kriget har blixtbelyst sårbarheten inom vissa branscher som från och till är beroende av utländsk arbetskraft. Vi behöver minska den sårbarheten bland annat genom satsningar på stärkt kompetensförsörjning. Regeringen fortsätter utbyggnationen av kunskapslyftet och allt fler elever väljer att gå på naturbruksgymnasier med inriktning mot de gröna näringarna. Arbetsförmedlingen arbetar också sedan lång tid tillbaka med flera olika insatser som syftar till att underlätta kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.Anna Törnebrandt är vd på Sydgrönt som är ett företag som riskerar att drabbas av den uteblivna arbetskraften från Ukraina.
Deltog du i mötet?
– Nej vi var representerade av LRF trädgård.
Hur skulle du beskriva läget för er bransch just nu?
Vi gjorde ett upprop förra fredagensom summerar det hela. Det finns att läsa på nätet.
Vad anser du skulle krävas i form av stöd för att lösa situationen?
– En gemensam arbetsinsats med jordbruks-, livsmedelsverket, LRF, HIR och andra aktörer där man identifierar de viktigast pain points som svensk trädgårdsnäring har när det kommer till att öka konkurrenskraften på en Europeisk och ytterst global marknad och tar fram förslag på lösningar för att eliminera dessa pain points.

Dela

Fler nyheter i Utblick och Värdekedjan

Ica satsar på vertikalodlat: ”Säkrar varuförsörjningen”

Ica inleder ett samarbete med livsmedelsproducenten Oh My Greens för odling och leverans av färska örtkryddor från en ny vertikalanläggning. Det handlar om 2,7 miljoner krukor per år.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem