Mindre matsvinn slängs i avloppet

Mängden mat och dryck som svenskar häller ut i avloppet minskar, jämfört med 2014. Men det är fortfarande alltför mycket som slängs bort i onödan. Det visar en ny studie från Naturvårdsverket.

Det slängs fortfarande stora mängder mat i Sverige. Enligt en färsk studie utförd av SMED (Svenska MiljöEmissionsData) 2021 på uppdrag av Naturvårdsverket häller svenska hushåll ut cirka 18 kilo mat och dryck per person och år eller cirka 0,35 kilo per person i veckan. Siffrorna tyder dock på att det har skett en minskning sedan 2014. Då var motsvarande siffror cirka 26 kilo per person och år eller cirka 0,5 kilo per person i veckan.

– Att mat och dryck slängs eller hälls ut är inte bra, varken för miljön, klimatet eller för den egna plånboken, säger Ida Björkefall, handläggare, Naturvårdsverket.

Överbliven mat och dryck, för gammal mat eller utgånget bäst före-datum är orsaken till att folk kastar maten. Nästan hälften av det vi slänger är kaffe och te (45 procent), därefter kommer mejeriprodukter (21 procent).

Det är hushåll som består av en eller två personer som häller ut mest. För enpersonshushåll går i genomsnitt 26 kilo mat och dryck i avloppet per person och år. Utöver det som slängs via avloppet visar tidigare studier att vi också slänger cirka 69 kilo matavfall bland soporna per person och år där cirka 19 kilo är matsvinn, det vill säga mat och dryck som skulle kunna ha ätits upp om det hade det hanterats annorlunda.

Undersökningen är en del i ett regeringsuppdrag för minskat matsvinn som Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket driver i tillsammans. Förändrat konsumentbeteende är en av fyra avgörande punkter för det nationella matsvinnsarbetet.

– Det är positivt att allt mindre mat och dryck hälls ut i vasken! Men det finns fortfarande mycket att göra för att minska konsumenternas matsvinn. Här kan företag som tillverkar till exempel kaffe, te och mejeriprodukter göra en insats genom att kommunicera med konsumenterna om hur de kan ta till vara maten, säger Livsmedelsverkets projektledare Karin Fritz.

Fler nyheter i Arkiv och Hållbarhet

Den nya UTP-lagen har röstats igenom

Den 10 maj röstade riksdagen igenom den nya UTP-lagen. ”Ett stort och viktigt steg mot en balanserad livsmedelskedja och en sund livsmedelsbransch”, säger Livsmedelsföretagen. Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel beklagar däremot att riksdagen har röstat igenom en enligt dem ”oproportionerlig, opåkallat och konkurrenssnedvridande leverantörsskydd”. Lagen träder i kraft den 1 november 2021.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem