Möjligt med ärtodling ovanför polcirkeln

Nu har forskare testat att odla ärtor i arktisk miljö – och det fungerar. Resultat från NordGens forskningsprojekt Arctic Pea visar att det finns potential för kommersiell ärtodling i delar av nordliga Norden.

I proteinskiftet har ärtan hamnat i centrum som den viktigaste proteingrödan i Norden och med en lång odlingstradition i vår region. Dagens kommersiella ärtodling är dock begränsad till de södra delarna av de nordiska länderna.

– Vi står inför enorma utmaningar och det blir alltmer uppenbart att vi måste agera nu. Det kräver att vi bevarar, men också börjar använda, de genetiska resurser vi har tillgång till. Att odla ärtor i norra Norge låter kanske omöjligt, men det är det alltså inte, säger NordGens direktör, Lise Lykke Steffensen.

Forskningsprojektet Arctic Pea har undersökt om det finns potential att odla ärter på nordligare breddgrader. Projektet syftar till att identifiera genetiska resurser av ärter som är lämpliga för växtförädling eller kan odlas direkt i nordligt belägna områden i Norden. Resultat från projektet har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Plant Science (se länk nedan).

I projektet användes ett urval bestående av 50 fröprover ur NordGens ärtsamling. Under 2018 och 2019 provodlades urvalet på fyra olika platser i Norden: Tromsö (Norge), Umeå (Sverige), Jokioinen (Finland) och Taastrup (Danmark).

Vid de två sydligaste odlingsplatserna, Taastrup och Jokioinen, nåddes full mognad – det vill säga skörd av torra ärtor för alla prover båda åren. I nordligaste Tromsö nådde inga plantor full mognad, men ett antal av fröproverna gav båda åren grön mognad.

– Det gäller att få ut ärtorna i jorden så tidigt som möjligt på våren. De ska hinna blomma, bilda ärtor och, beroende på typ, även hinna torka. Den sista fasen når vi inte i Tromsö men gröna ärter fungerade bra även i det nordligaste försöket. Det visar på potential för ärtodling också så långt norrut, säger Karolina Aloisi, ansvarig för NordGens molekylärlaboratorium och en av artikelns medförfattare.

Den vetenskapliga artikeln finns i sin helhet här: Arctic Pea

 

 

 

 

Dela