Nära & Naturlig – hållbar fiskodling på land

Tredje och sista finalisten som vi presenterar i Årets Impact Maker är Nära & Naturlig som arbetar med hållbar fiskodling på land. Årets Impact Maker är ett pris vars syffte är att inspirera och lyfta fram goda och innovativa exempel inom matområdet. Priset är ett samarbete mellan Livsmedel i fokus och Vinnova.

Entreprenören Mattias Djurstedt är en av grundarna och den som har tagit initiativet till företaget Nära & Naturligt. Tillsammans med forskarna Anders Kiessling och Sergio Zimmermann driver han ett projekt för hållbar fiskodling på land, med den för Sverige nya tekniken Bio-RAS. Visionen är ”att producera fisk på ett hållbart sätt för miljön, fisken och människan”.

I regel innebär fiskodling stor miljöbelastning, men Nära & Naturlig har utvecklat en miljövänlig teknik för rening av odlingsvattnet. Det renas med hjälp av alger och bakterier, ett tillvägagångssätt som efterliknar naturens eget sätt att rena vatten. Metoden leder till bättre fiskvälfärd samt möjliggör återanvändning av odlingsvattnet och restprodukter. Dessutom får fisken en naturlig föda i form av algerna och bakterierna som de renar vattnet med.

De första pilotanläggningar finns redan i Vietnam, Indonesien samt Sverige och de har visat sig fungera väl. Nästa steg för trion är en fullskalig anläggning i Örebro.

– Den stora utmaningen för oss just nu är tid och pengar. Vår första pilotstudie är verifierad och nu håller vi på med en anskaffning av kapital som ska göra det möjligt för oss att växla upp i större skala, säger Mattias Djurstedt.

Juryns motivering:
För utvecklingen av tekniken Bio-RAS för hållbara fiskodlingar. Den är en lösning på dagens problem, som till exempel läckage av näringsämnen, stort vattenbehov och dålig fiskhälsa.

Nära & Naturlig kommer tillsammans med de andra två finalisterna att pitcha sitt koncept under Livsmedelsdagarna i Tylösand. Därefter kom en av dem att utses som vinnare. Läs mer om tävlingen och de övriga finalisterna här: Årets Impact Maker

 

Dela