Ny metod kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

Att spruta RNA (ribonukleinsyra) på potatisblad är en effektiv, miljövänlig och GMO-fri behandling som även kan sänka kostnaderna för lantbrukarna.

Potatisbladmögel är en allvarlig sjukdom på potatis i hela världen. Sjukdomen är svår att kontrollera traditionell förädling av resistenta sorter fungerar inte eftersom förädlingen inte klarar av att hålla jämna steg med skadegörarens snabba anpassningsförmåga.

I dag är kemisk bekämpning i förebyggande syfte den enda effektiva bekämpningsmetoden. Den är kostsam både för lantbrukarna och miljön. I samarbete med forskare från Storbritannien och Iran har en grupp forskare från SLU visat att gensläckningsteknik eller RNA-interferens kan användas för att bekämpa växtsjukdomar orsakade av algsvampar. Resultatet är banbrytande. Gensläckningstekniken kan bli ett bra alternativ till kemisk bekämpning, den är miljövänlig och har ingen effekt på andra organismer eftersom den är genspecifik.

Text: Anna K Sjögren

Dela

Fler nyheter i Forskning och Primärproduktion

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem