Samarbete och tät dialog räddade mjölken under pandemin

När corona drabbade världen dök efterfrågan för ett av Arlas affärsområden – Foodservice – samtidigt som det blev ett enormt tryck från dagligvaruhandeln. Redan färdigproducerade storförpackningar fick säljas ut till reducerat pris och produktionen snabbt ställas om. Dialog med kunder och leverantörer och tvärfunktionellt samarbete internt gjorde det möjligt att fortsätta ta hand om och avsätta böndernas produkter.

Arlas affär är uppdelad i två delar: dagligvaruhandeln samt Foodservice, som i princip är allt annat, det vill säga skola, vård, omsorg, restaurang, reseindustrin med tåg, båt, flyg, flygplatser etc.

– För det första – det finns fortfarande lika många magar i Sverige som äter lika mycket, även om vi kanske har stannat kvar i Sverige i större utsträckning under pandemin, säger Anna Månsson, chef för Arla Foodservice i Sverige.

Arla har därför totalt sett under corona inte sålt lägre volymer. Däremot har det skett enorma förflyttningar från det ena affärsområdet till det andra, vilket har inneburit en stor omställning i bolaget.

– Det har varit betydelsefullt för oss att ha kunnat fortsätta att sälja på en bra nivå och att ha klarat av att ta hand om våra bönders råvara.

– De första veckorna var detta den absolut mest springande frågan. Kommer vi att kunna ta emot all mjölk som vi får varje dag och omsätta den i rätt produkter som går att sälja så att vi tjänar pengar till våra bönder?

Anna Månsson, chef för Arla Foodservice i Sverige.

Initialt handlade det mest om att säkerställa att rätt produkter hamnade på rätt plats. Plötsligt efterfrågade dagligvaruhandeln extrema volymer samtidigt som Foodservice störtdök. Att detta i princip hände över en natt ställde till problem. Redan producerade produkter i stora förpackningar gick inte att avsätta på Foodservicemarknaden.

– Vi vill inte vara ett företag som skapar stora mängder svinn. I början sålde vi därför av produkter till ett reducerat pris till dem som var intresserade och försökte hitta alternativa kanaler samtidigt som vi planerade för hur vi skulle lägga om produktionen.

– Vi var snabbt på bollen och ställde om och vi har arbetat tvärfunktionellt och samarbetsfokuserat i hela organisationen – de på dagligvarusidan, vi på Foodservice, produktionspersonal och logistik, det vill säga både inbound där vi hämtar råmjölken, och outbound där vi ska leverera ut produkterna. Och vi har hela tiden haft en tät dialog med alla våra kunder för att parera svängningarna.

Från början hade Arla möten nästan varje dag för att stämma av exakt vad de behövde producera, vilka skiftningar de såg komma, vad de trodde om framtiden och så vidare.

– Vi samarbetar fortfarande på det sättet och har täta dialoger, men inte längre på daglig bas. Vi försöker förstå vad som ska hända. I somras funderade vi över om och när regeringen kommer att släppa på restriktionerna, hur kommer det att påverka oss och när kommer volymen tillbaka inom foodservice.

Arla hade även dialog med andra aktörer, som exempelvis Försvarsmakten samt skola, vård och omsorg. Hur skulle de kunna förändra sitt beteende? Hur skulle Arla kunna vara med och bidra om Sverige stängde ner mycket mer än vad vi gjorde så att det fortfarande fanns mat där det behövdes?

– Vi hade tidigt ett mantra som sa att vi ska se till att alla i Sverige fortfarande ska kunna äta mejeriprodukter, och vi ska vara en del av lösningen.

För att klara pandemin har dialogen med kunder, bönder med mera varit central, vilken både har blivit bättre och sämre, enlig Anna Månsson.

– Personalen hos många av våra grossister fick korttidsstöd och jobbade få timmar per dygn. Det kunde därför ibland vara svårt att få tag i dem. Samtidigt har överföringen till digitala möten gjort att det också ofta var enklare och den har blivit generösare under pandemin.

Hur har ni agerat angående att många av Foodservicekunderna haft svårt ekonomiskt? Har ni stöttat dem i form av längre kredittider, kraftigt reducerade priser eller något annat?

– Det har funnits många olika lösningar på marknaden. Vissa aktörer har förlängt krediterna, eller gjort andra lösningar. Vi ägs av våra bönder och de måste hela tiden kunna få betalt för sina produkter.

– Vi har definitivt velat vara en del av lösningen, men inte på bekostnad av böndernas ekonomi. Vi har bland annat hjälpt kunder att ställa om förpackningsmässigt, vi har stöttat dem med leveransflöden, bistått grossister som vill göra kampanjer med mera.

Är ni beredda att ställa om tillbaka?

– Definitivt, vi är i startgroparna och har under sommaren visat att vi kan hantera när volymerna ökar snabbt

Dela

Fler nyheter i Corona och Värdekedjan