Södertälje och MatLust – värd för regional dialog inför FN-toppmöte

Livsmedel i fokus har tidigare skrivit om Food System Summit, FN:s toppmöte om hållbara livsmedelssystem. Toppmötet , som äger rum i september, har fokus på nya genomgripande åtgärder för att nå framsteg på alla målområden för hållbar utveckling. Nu meddelar Södertälje kommun och MatLust att de står värd för en regional dialog den 24 mars, som utgör en del av förberedelserna inför toppmötet.

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling har allt mer kommit i fokus. Dagens produktion och konsumtion av livsmedel påverkar både klimat och miljö och bidrar även i många fall till felnäring och ohälsa.

De flesta av världens ledare är överens om att livsmedelssystemen behöver förändras så att maten vi äter framställs och konsumeras på ett hållbart sätt. Med anledning av detta har FN:s generalsekreterare António Guterres nu tagit initiativ till Food System Summit (FSS), som är planerat att äga rum i september 2021 i samband med FNs generalförsamling.

Samtliga medlemsländer har uppmanats att arrangera nationella och regionala dialogmöten om hållbara livsmedelssystem som förberedelse inför toppmötet. Södertälje kommun och Projekt MatLust står värd för en regional dialog, som tillsammans med Härnösands kommuns regionala dialog och Regeringskansliets nationella dialog från 25 januari ska rapporteras som en del av förberedelserna inför FN:s toppmöte.

– Toppmötet är ett viktigt avstamp i arbetet mot hållbar utveckling både i Sverige och på global nivå. MatLust och Södertälje kommun har konkret och framgångsrikt visat hur samverkan och dialog kan skapa förutsättningar för förändring och därför är jag mycket glad för att genomföra den här dialogen tillsammans, säger Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson och ordförande i Svenska FAO-kommittén.

Dialogen arrangeras i samarbete med Per Callenberg och med endast ett begränsat antal särskilt inbjudna deltagare. Gruppen är brett sammansatt för att fånga upp så många perspektiv som möjligt och dialogen leds av Lovisa Madås från kunskaps- och mediebolaget AGFO. Syftet med dialogen är att synliggöra svårigheter, hitta möjligheter och identifiera transformativa initiativ för en mer hållbar framtid.

Talare på dialogen är – förutom Per Callenberg och Lovisa Madås – Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (s) i Södertälje; Sara Jervfors, kostchef i Södertälje; Olga Grönvall Lund, Reformaten; Michael Maroutian, Sevan AB; Fredrik Kjellröier, ekobonde i Uppland samt Pernilla Johnsson, SLU Future Food.

Dela

Fler nyheter i Arkiv och Hållbarhet

SLU samordnar projekt för hållbar livsmedelsomställning

Jordbruket orsakar ungefär en tredjedel av världens totala mängd växthusgaser, och i Europa kommer nästan 70 procent från boskapsbaserat jordbruk. EU:s mål är att bli den första koldioxidneutrala kontinenten år 2050, vilket ställer stora krav på genomgripande förändringar inom produktions- och leveranskedjor.