Svenskproducerat, premiumprodukter och hälsosamt i topp 2020

Svenska konsumenter vill helst ha svenskproducerat, premium och hälsosamt när de väljer livsmedel. Det visar Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev.

2020 har inneburit vitt skilda utmaningar, inte minst för livsmedelssektorn vilken som helhet har fått uppleva tillväxt, trots det rådande pandemiläget. För många små, lokala livsmedelsproducenter innebar 2020 en kamp på liv och död medan större tillverkare med rikstäckning klarade sig bättre.

Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev visar att fler konsumenter under det gångna året har valt svenska livsmedel, en efterfrågan som är fortsatt stark in i 2021. Producenterna möter samtidigt hårdnad konkurrens från EMV samt osäkerhet kring pandemins utveckling.

− Det är de mindre, lokalt beroende företagen som har tagit den hårdaste smällen, mycket på grund av att deras leveranser till HORECA-kunder mer eller mindre har utraderats. Större företag med försäljning till dagligvaruhandeln har kunnat parera för export- och HORECA-tapp. Men oavsett storlek så är företagen väldigt försiktiga i sina prognoser för 2021, och i ljuset av en haltande vaccinationstakt och muterande virusstammar är det en högst rationell inställning, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Vid ranking av vilka konsumenttrender som har störst påverkan på produktionen kommer svenskt/lokalproducerat på första plats för femte året i rad. Hela 67 procent av Livsmedelsföretagens medlemsföretag pekar på pandemin som en viktig förklaring till det starka suget på svenskproducerat.

På plats två hamnar premiumprodukter. Mycket talar för att många konsumenter kompenserar inställda restaurangbesök med fler premiumprodukter i kundvagnen. Tredjeplatsen intas av hälsoprodukter, och företagen arbetar hårt med att tillgodose konsumenternas växande intresse för en hälsosam livsstil med fokus på träning och kosthållning.

Under fjolåret har EMV, dagligvaruhandelns egna lågprisalternativ, växt sig allt starkare, en utveckling som ser ut att fortrsätta. Konkurrensen från EMV-alternativen ökade enligt 63 procent av medlemsföretagen.

– Våra medlemmar ser på EMV med högst blandade känslor. Ett viktigt skäl är att EMV ofta är mer eller mindre uppenbara kopior av leverantörernas produkter, där producenten ensam står för hela produktutvecklingen. Ett annat skäl är förstås att ju mer hyllplats EMV tar upp, desto mindre yta finns det kvar för andra varumärken. Och idag utgörs ungefär en tredjedel av dagligvarukedjornas försäljning av EMV, konstaterar Carl Eckerdal.

Fler nyheter i Trend och Värdekedjan

Lokala ekosystem, samverkan och scale up påskyndar utvecklingen

Under onsdagen arrangerade ICA ett framtidsseminarium som tog avstamp i årets framtidsrapport som handlar om ”Växa tillsammans”. I den identifierar de tre vägar framåt: de lokala ekosystemen, samverkan samt möjligheten att skala upp.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem