Sveriges Konsumenter: ”För upp maten på bordet”

Politikerna borde göra maten till en valfråga. Det menar Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter: ”Pris och hållbarhet på våra livsmedel i högsta grad är politiska frågor”, skriver han i en debattartikel.

Inom politiken har man länge knuffat över det mesta av ansvaret för att maten ska vara hållbar och hälsosam på marknaden och konsumenterna. Med tuffa klimatmål, utmaningar vad gäller djurskydd, folkhälsa, biologisk mångfald och mycket annat, växer behovet av politik.

Det menar Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, i en debattartikel i Dagligvarunytt

Organisationen har frågat samtliga riksdagspartier var de står inom en rad konsumentpolitiska frågor. Resultatet presenteras i Konsumentkompassen, som bland annat handlar om hållbar konsumtion av mat.

”Behovet av information och märkning är här den minst kontroversiella frågan. Inget parti har något emot upplysta konsumenter och att marknaden driver utvecklingen. Problemet är bara att det inte räcker, att det till stora delar bygger på önsketänkande. Konsumentverklighetens stress, missuppfattningar, greenwashing, begränsade utbud och företagens säljkampanjer för onyttiga och ohållbara varor, gör att det behövs mer”, skriver Jan Bertoft och fortsätter:

”Den omställning vi står inför är gigantisk. Vi måste äta annorlunda – vilket förutsätter hållbara livsmedelssystem från jord till bord. Skatter och subventioner som ska styra vad vi äter brukar alltid utlösa protester. För mat är privat. Och det ska vi inte lägga oss i, resonerar flera av de stora partierna. Men då förbiser de ett enkelt faktum – de lägger sig redan i. Stöd till exempelvis fläsk och mjölk har betalats ut både fortlöpande och som punktinsatser. Hela EU:s jordbrukspolitik är en manipulation av vad som kommer ut på marknaden. Dessutom visar forskning entydigt att information och märkning inte räcker. Det behövs ekonomiska och juridiska styrmedel i form av både morot och piska.”

Enligt en undersökning som Axfoundation gjorde i höstas håller 60 procent av konsumenterna med om att det behövs mer styrning från politiken och dagligvaruhandeln för att minska livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan.

”Den omställning vi står inför är gigantisk. Vi måste äta annorlunda – vilket förutsätter hållbara livsmedelssystem från jord till bord. Därför uppmanar jag partierna att föra upp maten på bordet”, avslutar Jan Bertoft.

 

Dela

Fler nyheter i Hållbarhet och Trend och Värdekedjan

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.