Tre månader sedan nya lagstiftningen trädde i kraft

Den 1 november 2021 trädde den nya lagstiftningen UTP i kraft. Syftet med den nya lagen är att den ska förhindra otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. En viktig och nödvändig reglering som välkomnats av både LRF och Livsmedelsföretagen. Rasmus Bäckström är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen.

Rasmus, vad har egentligen hänt på tre månader?
Det finns många konkreta skillnader att förhålla sig till exempelvis max 30-betaldagar och att köpare inte får ta ut schablonmässiga krossersättning och liknande. Sen är det fortfarande en del som behöver tydliggöras och tolkas av Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet.
Hur märks den nya lagstiftningen för företagarna?
–I det stora hela är det ingen stor förändring. Men viktigt att gå igenom dina avtal så att ligger i linje med de nya reglerna. Det kan uppfattas som en börda men ska nog snarare ses som en möjlighet att få ordning och reda. Annars är det tydligheten i vad som är okej och inte som är den största skillnaden.
Vad återstår att göra då?
Det är så pass nytt att vi har en uppgift i att sprida budskapet om att lagstiftningen finns. Vi gör vårt bästa och många med oss, men kunskapen är fortfarande relativt låg. Sen hoppas att jag att leverantörer som utsätts för otillbörliga handelsmetoder vågar anmäla till Konkurrensverket och att myndigheten inom kort kan räta ut några frågetecken som finns, exempelvis tydligare peka på vilka sorters avgifter som kan anses otillbörliga.

Dela

Fler nyheter i Hållbarhet och Transporter och Värdekedjan

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.