Uppdaterade regler för klimatcertifiering ger lägre klimatavtryck

Svenskt Sigill har uppdaterat reglerna för sin klimatcertifiering. De nya reglerna innebär att klimatavtrycket från Findus certifierade ärtodlingar kommer att minska avsevärt de kommande åren, visar en ny rapport framtagen av forskningsinstitutet RISE.

Uppdateringen av Svenskt Sigills reglerna kring klimatcertifiering har tagits fram i samarbete med forskare, handel, miljöorganisationer och bönder. Reglerna täcker nu flera perspektiv av det som krävs för ett klimatsmart jordbruk. För att visa effekten av uppdateringen har forskningsinstitutet RISE gjort beräkningar kring hur införandet av de nya reglerna påverkar klimatet.

– Svenskt Sigills Klimatcertifiering ska alltid vara den vassaste miljöcertifieringen i Sverige. Efter tio år ville vi därför göra en ordentlig genomlysning av forskningsläget för att se till att få med både nya forskningsrön och åtgärder som nu är tekniskt möjliga. Det är roligt att vi nu också har siffror på vilken effekt klimatcertifieringen får på minskade utsläpp med de nya åtgärderna, säger Helena Allard, hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem.

De nya reglerna innebär att klimatavtrycket från Findus certifierade ärtodlingar kommer att minska med minst 25 procent till år 2025 och över 30 procent till år 2028. Samarbetet mellan Findus och Svenskt Sigill har pågått sedan 2011 och Findus Ebba-ärta är den enda ärta som är märkt med Svenskt Sigills Klimatcertifiering. Bland annat berör de nya regler kolinlagring i mark, förnybar energi och förnybara drivmedel samt energieffektivisering.

– Som ledande producent av frysta grönsaker ska vi säkerställa tillgången på näringsrika grönsaker av god kvalitet. Ansvarsfull odling är nödvändigt både för vårt företag och för planetens hälsa. Dåliga odlingsmetoder kan leda till minskad biologisk mångfald, medan skadliga rester från bekämpningsmedel påverkar omkringliggande miljö och vattenbrist. Klimatcertifieringen stärker våra möjligheter att hela tiden arbeta för att minska vårt klimatavtrycket från produktionen av våra ärter, säger Peter Lindén, Agriculture Manager, Findus.

Dela

Fler nyheter i Hållbarhet och Primärproduktion