Företagarnas krav till regeringen: “Vi behöver stöd för att hålla oss över vattenytan”

Småskalig svensk livsmedelsproduktion är i akut behov av hjälp för att överleva coronakrisen.
– Vi måste få kontantstöd för inkomstbortfall. Det handlar om att rädda arbetstillfällen som annars riskerar att försvinna för gott, säger Anders Granhed, vd på musselföretaget Scanfjord.

40 procent av Sveriges små- och medelstora livsmedelsproducenter har en kraftigt minskad efterfrågan som en direkt följd av coronapandemin. De kommande veckorna räknar företagen med att korttidspermittera eller säga upp varannan anställd, enligt en färsk undersökning som Livsmedelsföretagen gjort bland sina medlemmar.

Scanfjord i Mollösund är ett av de företag som drabbats hårt av coronakrisen, Sveriges största producent av ekologiskt odlade blåmusslor.

– Vi säljer till grossister i både Sverige och i norra Europa, berättar Anders Granhed, grundare och vd på Scanfjord.

Under de senaste åren har han jobbat hårt för att möta den ökade efterfrågan på musslor och investerat i ett nytt fartyg, fördubblat odlingskapaciteten och byggt ut musselpackeriet, inte minst eftersom företaget har expansiva exportplaner.

– Den här krisen kom extremt olämpligt för oss, efterfrågan sjönk rätt ned i botten. Exporten försvann över en natt, precis som grossisternas försäljning till restaurang- hotell- och konferensbranschen.

Försäljningen till butik har till viss del återhämtat sig och Scanfjord har haft nytta av de nya möjligheterna till sänkta arbetsgivaravgifter och att kunna skjuta upp skatteinbetalningar.

– Samtidigt handlar ju många av de där stödåtgärderna om lån och att skjuta problemen framför sig, säger Anders Granhed.

Korttidspermitteringar har han inte kunnat utnyttja eftersom musselodlingen just nu går in i sin mest arbetsintensiva fas, vilken pågår fram till midsommar.

– Vi måste ju ha produktionen igång om vi alla ska ha någon råvara och därmed chans att överleva. För att klara arbetstoppen har vi flyttat folk från packverksamheten i stället för att ta in extra personal, vilket vi annars brukar göra så här års.

Vad behöver ni för att överleva den här krisen?

– Vi vill att regeringen och Jordbruksverket ser till att få fram ett kontantstöd för inkomstbortfall, liknande det som finns i våra grannländer. I Danmark vårdar man sitt musselodlade och vattenbruk och är generös med ekonomiskt stöd som gör att företagen kan känna sig trygga, säger Anders Granhed och menar att konkurrensen både nu och i framtiden blir extremt snedvriden om inte Sverige gör en motsvarande satsning.

– Jag är orolig både akut, för resten av det här året och för framtiden på längre sikt. Så dyrt är det inte att hålla oss mindre livsmedelsföretagare över vattenytan under den här krisen jämfört med vad det skulle kosta att bygga upp verksamheterna igen. Vi på Scanfjord sitter på en gigantisk proteinreserv, vilket inte minst är viktigt i dag när vi talar så mycket om att öka den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel. Vi gör dessutom en enorm miljönytta och skapar arbetstillfällen bland holmar och skär. Jag har ett 20-tal personer på lönelistan, om alla de jobben försvinner härute i skärgården kommer de sedan aldrig tillbaka.

För att få en tydligare bild av hur coronakrisen har drabbat små och medelstora medlemsföretag har Livsmedelsföretagen genomfört en digital enkät mellan 3 och 6 april. Drygt 100 företag medverkade, med i genomsnitt tio anställda och en genomsnittlig omsättning på 23 miljoner kronor under 2019.
Undersökningar visar bland annat att:
  • 40 procent av företagen upplever kraftigt minskad efterfrågan.
  • Varannan anställd kommer permitteras eller sägas upp inom en månad.
  • Sex av tio företag rapporterar förhöjd sjukfrånvaro.
  • Ett av tio företag räknar med stora leveransstörningar.
De deltagande företagen ger en representativ bild av läget för tusentals småskaliga livsmedelsproducenter i hela landet.

 

Fler nyheter i Corona och Fiske och vattenbruk och Förädling

Dalarna möter Grekland i nytt koncept

Leksands knäckebröd och Fontana går samman i en gemensam kampanj. Tillsammans har de båda familjeföretagen tagit fram konceptet ”Dippa varje dag – med gott samvete”.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem