Jättesatsning på spillvärme ska maxa livsmedelsproduktionen

Spillvärme från LKAB i Gällivare ska användas för produktion av livsmedel och öka den svenska försörjningsgraden.
– Det här är en satsning som ligger precis rätt i tiden, säger Thomas Parker, vd för WA3RM, som står bakom jätteprojektet.

Det gröna Malmöföretaget WA3RM har skrivit under en avsiktsförklaring med Gällivare Energi för att ta hand om delar av spillvärmen från den unika järnsvampprocessen med Hybrit teknologin för användning till storskalig produktion av livsmedel. Bringing waste to life är namnet på projektet.

– Det här är en otroligt spännande satsning och det i särklass största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel, säger vd Thomas Parker.

Demonstrationsanläggningen för direktreduktion av järnmalm med fossilfri vätgas planeras att tas i drift i industriell skala 2026 och då göra det möjligt att Sverige blir först i världen med produktion av fossilfritt stål. Vid produktion av järnsvamp genereras stora mängder spillvärme i form av processvatten som ska kylas ner i ett cirkulärt system.

– Vi talar om spillvärmemängder i storleksordningen 800 gigawattimmar, vilket motsvarar den årliga uppvärmningen av 40 000 villor, som vi ser möjligheter att återvinna för att odla exempelvis grönsaker och fisk. Detta är en satsning som kommer att göra avtryck i den nödvändiga gröna omställningen och påtagligt öka svensk livsmedelsproduktion och självförsörjning, säger Thomas Parker.

Nu ska en teknisk design av anläggningen tas fram och finansiering av projektet säkras. Enligt preliminära beräkningar kan det röra sig om investeringskostnader i storleksordningen 10 miljarder kronor.

– Många vill investera i gröna projekt, såväl i Sverige som globalt och vi har starka finansiärer som har visat stort intresse för det här projektet. Inte minst för att det är ett fantastiskt exempel på där industrin och samhället går hand i hand för en hållbar utveckling.

Det Malmöbaserade företaget WA3RM har specialiserat sig på att utveckla cirkulära, biobaserade verksamheter i industriell skala för återvinning av industriella restströmmar. I mitten av mars togs det första spadtaget för en anläggning där spillvärme från BillerudKorsnäs pappersbruk i Frövi ska användas för produktion av tomater och jätteräkor.

Dela

Fler nyheter i Fiske och vattenbruk och Hållbarhet och Värdekedjan

Branschexperten om matpriserna: ”Fortsätter att öka året ut”

Prismedvetenheten har slagit rot i hela livsmedelskedjan och många producenterna blir nu kompenserade för åtminstone delar av sina ökade kostnader.
– Men det är ingen som är glad över den här situationen, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem