”Insekter måste ses som en del av vårt matsystem”

Efterfrågan på hållbara proteinkällor i kombination med ökad oro i världen har skapar ett ökat sug efter cirkulära livsmedelskedjor. David Levrén, projektledare för livsmedelsutveckling på Dalarna Science Park, tror att insekter kan vara en del av lösningen.

I förra veckan samlades för första gången forskare, företag och intressenter från Sverige, Norge, Danmark och Österrike hos Dalarna Science Park för att diskutera hur insekter kan användas som en del i lösning för att producera mer hållbara livsmedel och foder.

På konferensen diskuterades forskningsresultat, möjligheter, nya affärer och utmaningar i arbetet med att utveckla en mer cirkulär matindustri.

– Insekter måste ses som en del i hela vårt matsystem. De kan till exempel vara en del i livsmedelskedjan genom att utfodras med rester från livsmedelsindustrin för att sedan i sin tur bli foder till fisk. I dag består fiskfoder ofta av fiskmjöl från utfiskade hav och soja som produceras långt bort. Genom att använda insekter som foder kan vi skapa en mer närproducerad och hållbar mat, säger David Levrén.

Behovet av en mer hållbar och cirkulär matproduktion är stort. Bara i Europa uppskattar man att branschen kan komma att sysselsätta 25 000 personer år 2030 och locka investeringar på 2 miljarder euro fram till år 2025. Potentialen finns främst inom djurfoder.

Något som många av talarna lyfte är vikten av samarbete mellan företag, leverantörer, forskare, myndigheter och konsumenter när en ny bransch ska utvecklas.

Konferensen är del av del av Interregprojektet KLIPP, som syftar att skapa förutsättningar för en storskalig produktion av insekter för mat och foder i Skandinavien.

Dela

Fler nyheter i Forskning och Förädling och Hållbarhet

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.