Märkningsexperten: ”Ser fram emot detta med spänning”

Hallå där, Martina Görnebrand, ämneskoordinator på Livsmedelsverket, som har koll på EU:s kommande revidering av informationsförordningen kring livsmedel – alltså det förslag till märkningsregler som väntas publiceras under 2023.

Varför ska märkningsreglerna förändras?
– Det handlar om två olika initiativ från EU-kommissionen, dels det som berör ”Från jord till bord-strategin”, dels Europas plan mot cancer. Syftet är att göra det lättare för konsumenterna att hitta hälsosamma och hållbara livsmedel, men även att få livsmedelsindustrin att ställa om till att producera mer av den typen av livsmedel.

Vad är det för märkningar som berörs?
– EU ser bland annat ett behov av att förändra framsidesmärkningen på livsmedelsförpackningarna, där man vill ha ett gemensamt system som underlättar för konsumenterna att göra medvetna val. Man kommer även att göra förändringar när det gäller ursprungsmärkning, där fler produktgrupper ska omfattas. Vad gäller datummärkningen hoppas man att en tydligare märkning ska bidra till att minska matsvinnet, men då som en del av ett större ”kommunikationspaket”.

Vad behöver svenska livsmedelsföretag känna till och hur ska de förbereda sig?
– Nu gäller det att hänga med i svängarna! Förslaget skulle egentligen ha lagts fram nu under det sista kvartalet i år men det har blivit försenat och kommer nog att presenteras i början på 2023, medan Sverige är ordförandeland för ministerrådet. När det väl läggs fram kommer vi på Livsmedelsverket att kommunicera ut det, inte minst genom att remittera det till livsmedelsföretag och branschorganisationer. Och det är jätteviktigt för oss att få in synpunkter och inspel innan vi tar det vidare.

Vilka blir de största utmaningarna?
– Att hitta ett gemensamt system för framsidesmärkning och näringsprofiler som både vilar på en vetenskaplig grund och samtidigt passar alla medlemsstater. Trots att det är mycket som förenar så finns det ändå olika nationella förutsättningar att ta hänsyn till. Här i Sverige har vi till exempel ett ganska stort saltintag och behöver även lägga fokus på fettkvalitet medan man i andra delar av Europa har helt andra folkhälsoutmaningar. Men vi har alla mycket att vinna på detta och jag ser fram emot förslaget med spänning!

 Martina Görnebrand var en av dem som talade under Märkningsdagen häromveckan, som arrangerades av advokatfirman MarLaw. Detta i samarbete med nätverket Livsmedel i fokus, som nu planerar att starta en sluten grupp för diskussion om livsmedelsmärkning. Intresserad av att vara med? Mejla till info@livsmedelifokus.se

Dela