Agenda 2030: “Det finns inga alternativ”

Vi har tio år kvar för att nå de globala hållbarhetsmålen och alla samhällets aktörer måste bidra för att vi ska lyckas. Det var utgångspunkten för Formas konferens ”Agenda 2030: Hållbar omställning på vetenskaplig grund” som arrangerades nu i veckan – ett digitaliserat möte mellan den internationella forskningsfronten, beslutsfattare och näringslivet.

– Nöden är uppfinningarnas moder. Men nöden är också en oerhört stark drivkraft för samarbete.

Så inledde kronprinsessan Victoria sin medverkan under Formas Agenda 2030, som arrangerades 4 maj och som lockade hela 1 400 personer att delta digitalt.

Johan Kuylenstierna och Ellinor Persson var dagens moderatorer och det var tidvis en spänstig diskussion om forskning med många forskare och debattörer från olika håll som tog upp frågor som effektivare användning av forskning på kommunal nivå, samhällsrelevansen i forskningen, resursfördelning, vikten av demokrati och huruvida coronakrisen kan påverka vissa skeenden positivt.

Kontentan kan sammanfattas så här: Vi behöver kunna tänka långsiktigt när även när krisen är runt omkring oss.

Kronprinsessan Victoria berättade om initiativet Seafood Business for Ocean Stewardship, som hon medverkar i, där världens tio största fiske- och sjömatsföretag krokat arm med forskare på Stockholm Resilience Center för att skapa en mer hållbar fiskeindustri.

– Det handlar om bättre fångstmetoder och minskad användning av antibiotika i fiskodling. Jag tycker att detta är ett väldigt fint exempel på vetenskapens viktiga roll, som stöd för näringsliv och beslutsfattare, och som vägvisare i den omställning som vi alla behöver vara med och driva på. Precis som med coronaviruset så är det här ett problem, som måste lösas. Det finns helt enkelt inga alternativ, sa hon.

 

Konferensen kommer att sändas i sin helhet på SVT Forum på fredag.

Fler nyheter i Forskning och Hållbarhet och Mötesplatser

Löfbergs nya mål: “Noll avfall”

Löfbergs tillsätter en innovations- och transformationschef för att leda företagets cirkulära transformation. Dessutom är det klart att finanschefen Fredrik Nilsson går in som tillförordnad vd i november när Lars Appelqvist lämnar kafferosteriet för HK Scan.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem