Blåbär och havre i fokus i ny hälsoforskning

Kan en kombination av blåbär och havre skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar? Det ska Cecilia Bergh, forskare i medicin vid Örebro universitet, undersöka.

Nordiska blåbär, liksom havre, är rika på ämnen som har visat sig ha positiva effekter på flera riskfaktorer bakom hjärt- och kärlsjukdomar som högt kolesterol. Men hur dagligt intag av blåbär och havre påverkar personer som redan har drabbats av en hjärtsjukdom vet vi inte lika mycket om.

Cecilia Bergh har i en nyligen publicerad pilotstudie visat att torkade blåbär kan fungera som ett komplement till en sedvanlig behandling efter en hjärtinfarkt. De patienter som åt torkade blåbär fick både lägre kolesterolnivåer och ökad fysisk förmåga.

– Om resultaten kan reproduceras i en större studie kan detta få betydande konsekvenser för framtida behandling efter hjärtinfarkt, säger hon.

Cecilia Bergh ska även undersöka kombinationseffekten av blåbär och havre, något som inte har studerats tidigare.

– Syftet med min studie är att testa om drycker med tillskott av torkade blåbär, som motsvarar cirka 500 gram färska bär om dagen, och flytande bioprocessad havre, kan minska risken för återinsjuknande efter en akut hjärtinfarkt. Blåbär och havre skulle kunna användas som en enkel, effektiv och säker tilläggsbehandling för att bättre förebygga och kontrollera kardiovaskulär risk hos högriskpatienter med genomgången hjärtinfarkt.

Forskningsstudien beräknas vara klar om tre år och just nu pågår utveckling av produkterna – drycker med blåbär och havre – i samarbete med livsmedelsindustrin och livsmedelsforskare vid Chalmers tekniska högskola.

 

Tillsammans med kollegan Lina Tingö har Cecilia Bergh fått 1,5 miljoner kronor från Dr Per Håkanssons stiftelse för forskning kring kostens påverkan på hälsan. Lina Tingö undersöker om olika kosttillskott kan skydda mot inflammation.

Fler nyheter i Forskning och Hälsa

Ica och RISE ska innovera tillsammans

Ica och RISE startar ett nytt samarbete för mer hälsosamma och hållbara livsmedel.
– Vi vill snabbare få fram mer svenska hållbara produkter och tjänster till marknaden, säger Anders Svensson, vd för Ica Sverige.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem