Lidl öppnar hållbarhetsakut: “Vi vill påskynda omställningen”

Lidl satsar på ”Hållbarhetsakuten” för att påskynda omställningen mot mer hållbara livsmedelssystem.
– Vi vill aktivt stötta projekt utanför vår egen verksamhet men som i förlängningen kommer våra kunder till del, säger hållbarhetschefen Miriam Thunborg.

I dag står maten för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och orsakar stora miljöproblem såsom minskad biologisk mångfald, utarmning av naturresurser och övergödning. Dessutom är matvanor en stor riskfaktor för ohälsa.

Det här vill Lidl vara med och ändra på genom Lidl Future Initiatives, där man i år utlyser stöd till projekt och initiativ som vill påskynda omställningen till ett mer hållbart och hälsosamt livsmedelssystem.

Temat i år är ”Hållbarhetsakuten”.

– Vi arbetar givetvis hela tiden för att minska miljöbelastningen i vår egen verksamhet, men den här satsningen handlar om de utmaningar som vi alla står inför. Vi vill bidra till innovation genom att stödja och skynda på projekt som påverkar livsmedelssystemet som helhet, säger Miriam Thunborg.

Såväl företag som ideella organisationer och oberoende forskare har möjlighet att söka pengar.

– Vi vill ha en snabb förändring och kommer därför att prioritera projekt som löper här och nu.

Redan påbörjade forskningsprojekt och pågående verksamhet inom företag har också möjlighet att söka bidrag.

– Men då är det viktigt att man skapar ett tydligt avgränsat projekt som går att paketera och utvärdera, säger Miriam Thunborg.

Pengarna som finansierar satsningen har Lidls kunder bidragit till genom en prishöjning på plastbärkassar 1 juni 2018 till 30 april 2020 som ett initiativ för att minska konsumtionen av plast. Hela prishöjningen på 50 öre inklusive moms har oavkortat gått till Lidl Future Initiatives för finansiering av hållbarhetsprojekt.

Under förra årets upplaga av Lidl Future Initiatives delades tio miljoner kronor ut till hållbarhetsprojekt kopplade till samhällets plastutmaning.

Hur mycket pengar handlar det om i år?

– Vi har valt att inte gå ut med det beloppet än, vi gör det i samband med att ansökningsperioden börjar i augusti. Det är även då vi kommer att gå ut med de exakta villkoren för att ansöka.

Vad hoppas du att Lidl får ut av detta?

– Jag tycker att det här är superspännande och hoppas på många bra ansökningar som kan göra skillnad och komma till stor hållbarhetsnytta. Det här är ett bra sätt att sluta cirkeln och låta kundernas pengar komma dem till godo igen, säger Miriam Thunborg och förklarar att Lidl Future Initiatives kommer att finnas kvar även utan den där extra 50-öringen på påsarna som Lidl inte längre tar ut efter att den nya plastskatten infördes 1 maj i år.

 

Fler nyheter i Dagligvaruhandel och Hållbarhet och Värdekedjan

Dalarna möter Grekland i nytt koncept

Leksands knäckebröd och Fontana går samman i en gemensam kampanj. Tillsammans har de båda familjeföretagen tagit fram konceptet ”Dippa varje dag – med gott samvete”.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem