Ny rapport visar att ekologiskt lantbruk minskar sårbarheten

Hur svensk är den svenskproducerade maten egentligen? Den frågan lyfts i en färsk rapport från Ekomatcentrum.
– Sverige behöver satsa på mer ekologiskt för att minska sårbarheten, säger verksamhetsledaren Eva Fröman.

På uppdrag av Ekomatcentrum har jordbrukskonsulten och ekobonden Gunnar Rundgren granskat ett antal svenska produkter genom deras produktionssätt. Resultatet presenteras i rapporten ”Hur svensk är svensk mat – en jämförelse av ekologiskt och konventionellt”.

Sammanfattningsvis visar rapporten att svensk ekologisk primärproduktion i genomsnitt är mindre beroende av importerade insatsmedel än svensk konventionell primärproduktion.

– Allt svenskt lantbruk är beroende av bränsle och olika insatsvaror från andra länder. Men det konventionella lantbruket är mer beroende av importerat konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, säger Gunnar Rundgren.

Det betyder att för varje krona som konsumenten lägger på svenska ekologiska produkter så går en mindre del till att täcka kostnaderna för importerade insatsmedel jämfört med svenska konventionella produkter.

För mjölkproduktionen är användningen av kraftfoder och andelen import i kraftfodret också av stor betydelse.

Skillnaderna är mycket stora för spannmål, där kostnaderna för importerade insatsmedel i den konventionella produktionen är mer än dubbelt så höga per kilo.

– Att satsa på mer ekologiskt innebär att man gör jordbruket mindre beroende av import, det gynnar den biologiska mångfalden, ökar lönsamheten och sysselsättningen, säger Gunnar Rundgren.

Vad förvånade dig mest i arbetet med den här rapporten?

– Att 30 procent av den svenska naturbetesmarken används av ekobönder, vilket är en betydligt högre andel jämfört med hur det ser ut med den totala ekoproduktionen. Men egentligen är det inte särskilt förvånade att ekobönder i högre utsträckning vill använda naturens egna resurser för att slippa köpa ekologiskt foder och gödsel.

Jämförelserna bygger på genomsnitt och säger inte mycket om hur enskilda gårdar fungerar. Den enskilde lantbrukaren kan påverka andelen importerade insatsmedel, exempelvis genom att endast använda svenskodlat foder. Det gäller både ekologiska och konventionella lantbruk.

 

 

Fler nyheter i Hållbarhet och Primärproduktion

Lättviktsburk minskar utsläppen med 10 procent

Nu lanserar Orkla en ny lättviktsglasburk för att minska klimatavtrycket. Koldioxidutsläpp kopplade till förpackningen minskar med 10 procent. Varumärket Frankful är först med den nya glasburken.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem