Fullt möjligt att nå Parisavtalets klimatmål för svensk mjölk- och nötköttsproduktion

Den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas. Det visar rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött”, där livsmedelsbranschen i Sverige tillsammans kartlagt utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050.

Som de flesta känner till är livsmedelssystemet en viktig kugge i den stora omställningen som samhället står inför när det gäller hållbarhet. Och i det här är den svenska kött- och mjölkproduktionen är en viktig del, vilket i dag är bland de mest hållbara i världen.

Aktörer genom hela värdekedjan – Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara, har tillsammans genomfört ett omfattande projekt som resulterat i en rapport som visar att det finns stora möjligheter att komma ännu längre och nå Parisavtalets målsättningar. I rapporten beskriver de hur omställningen kan möjliggöras.

– I vår rapport beskrivs fokusområden och potentialer för att minska klimatpåverkan och samtidigt öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden. Den svenska mjölk- och nötkötts-produktionen har en viktig roll att spela i ett hållbart livsmedelsystem även i framtiden, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Rapportens hållbarhetsdefinition bygger på fyra lika viktiga parametrar: Djurvälfärden, Produktiviteten, Planeten och Plånboken. Med dessa som utgångspunkt har det identifierats elva fokusområden för en framgångsrik omställning till en än mer hållbar produktion. Dessa är: avel för friska djur, djurhälsa och livstidsproduktion, grovfoderproduktion, foderråvaror och fodertillskott, foderstrategier på gården, fossilfritt jordbruk, stallgödselhantering och biogas, kolinlagring, biologisk mångfald, näringsläckage till luft och vatten samt digitalisering, automatisering och ny teknik.

– Resultaten visar på vikten av helhetssyn inom livsmedelssystemet och att svensk mjölk- och nötköttsproduktion måste ses ur ett bredare hållbarhetsperspektiv än enbart klimatutmaningen. Djurhållning och växtodling är sammanlänkade system och synergierna kan stärkas ytterligare för ökad hållbarhet och stärkt livsmedelsförsörjning i Sverige, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef på Svenskt Kött.

Dela