Industriell symbios är det nya gröna: ”Vi måste tänka nytt”

Din överskottsvärme kan värma någon annans lokaler, precis som din kaffesump kan användas som odlingssubstrat – eller drivmedel.
– Avfall och överskott är framtidens affär, säger Emma Dalväg, expert inom industriell symbios på Coest.

Resursutvinning och bearbetning av produkter står för 50 procent av de globala koldioxidutsläppen och 90 procent av förlusten av biologisk mångfald.

Med dagens ökade priser på energi och insatsvaror är det inte bara miljömässigt logiskt att ta bättre vara på det som i dag blir över utan även affärsmässigt.

– 70 procent av allt avfall skapas innan vi som konsumenter köper en produkt. Men ditt avfall kan bli värdefullt för någon annan. Det gäller bara att sätta på sig symbiosglasögonen, säger Emma Dalväg, affärsutvecklare och expert inom industriell symbios på Coest.

Under Livsmedelsdagarna berättade hon om olika exempel på hur livsmedelsindustrins avfall och överskott redan är framtidens affär. Det handlar om cirkulära flöden där vatten, energi, råvara och material tas tillvara igen och igen.

Som Rena Hav i Smögen, en biogasanläggning i kombination med ett reningsverk, där industriavfallet från den lokala fiskeindustrin blir biobränsle, värme och elektricitet samtidigt som vattnet renas och cirkuleras med hjälp av alger och musslor.

Eller som ett kafferosteri i Amsterdam, som hittat en bakterie som bryter ned kaffesump, vilket blir energi för att driva rosteriet och gas för att driva firmabilen.

– Detta ska egentligen inte gå med det gick! Det är sådant som kan hända när man låter tankar kollidera med varandra, säger Emma Dalväg.

Dela

Fler nyheter i Hållbarhet och Mötesplatser och Värdekedjan

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.