Kan kosten motverka depression?

Nu ska forskarna undersöka om det går att motverka depression genom att äta hälsosammare. Det är Örebro universitet som har gjort en pilotstudie som gett indikationer på att så är fallet. Nu går de vidare med en större studie.

Forskare i Örebro avser undersöka om depression kan motverkas genom kost. De har hittills genomfört en pilotstudie med 16 personer där forskarna under åtta dagar hade full kontroll på deltagarnas kost. Nästa steg är en studie som ska sträcka sig över åtta veckor och omfatta 100 personer.

– Vi kunde se tecken på förbättring. Tidigare forskning har inte kunnat visa till hundra procent att det är just kosten som är skillnaden, säger Julia Sabet forskare i medicin, efter att pilotstudien har genomförts.

Julia Sabet, forskare i medicin

Under pilotstudien delade man in deltagarna i två grupper. Dessa fick luncher och middagar tillagade av kockar som var färdiga att värma.

– Deltagarna tyckte om maten. Det var viktigt för oss att veta. Tycker de om maten är mer sannolikt att de följer dieten under hela perioden.

 De fick dessutom ingredienser för frukost och mellanmål. Tio av de 16 deltagarna led av depression och samtliga var ovetande om de hade fått dieten som skulle motverka depression eller om de tillhörde kontrollgruppen. Båda grupperna fick lika mycket kalorier, fett, kolhydrater och protein. Skillnaden var att ena gruppen åt mer grönsaker, frukt och fibrer samt mindre socker och rött kött.

Det finns tidigare studier som visar att människor som lider av depression äter mindre hälsosam mat. Det finns även forskning som pekar på att det kan gå att motverka depression med en hälsosam kost.

Deltagarna fick fylla enkäter med frågor om depression, allmän hälsa, mag-tarmsymtom och arbetsförmåga. I nästa studie ska forskarna utöver detta mäta biologiska faktorer såsom blodprover, avföringsprov och inflammatoriska markörer. Forskarna vill undersöka hur kosten förbättrar depressionssymtom och om vissa människor svarar bättre på kostbehandlingen än andra.

– Med dessa tester får vi starkare bevis. Dessutom kommer deltagarna få träffa en psykolog som är van vid att bedöma depression. Den här gången fick de göra en så kallad självskattning och själva bedöma om de mådde bättre eller sämre.

 

Fler nyheter i Forskning och Hälsa

Nyckelhålet är välkänt bland konsumenterna

Nyckelhålet är en av de mat-märkningar som konsumenter känner till allra bäst. Kännedomen är mer utbredd hos äldre, men unga har en positivare inställning till märkningen. Det visar en färsk undersökning som genomfördes av Origo Group på uppdrag av Livsmedelsverket.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem