KTH-forskare har jämfört mejeriprodukter växtbaserade alternativ

En grupp forskare från KTH har tittat närmare på skillnader i miljöpåverkan mellan växtbaserade alternativ till mejeriprodukter och faktiska mejeriprodukter. Studien är en litteraturöversikt i ämnet.

Med hjälp av en systematisk litteraturöversikt analyserade en grupp forskare från KTH data från 21 referensgranskade artiklar om skillnader i utsläpp och resurser som används mellan olika växtbaserade alternativ till mjölk och mejeriprodukter. De tittade närmare på utsläpp som växthusgaser, försurning, övergödning och ozonnedbrytande ämnen samt resursanvändningen omfattade vatten, energi och mark.

Jämförelsen visar att de växtbaserade mejerialternativen ger lägre, eller mycket lägre, effekter på klimatet i nästan alla fall, med två undantag: vattenanvändning för mandeldrycker (flera studier) och utsläpp av ozonnedbrytande ämnen för margarin (en studie).

Det finns en brist på data om andra effekter än utsläpp av växthusgaser för växtbaserade ostalternativ; i allmänhet redovisas utsläpp av växthusgaser i högre grad än andra effekter.

Men forskarna menar att det trots detta – i strävan efter en övergång till en konsumtion med låga koldioxidutsläpp – finns tillräckligt med bevis för att fortsätta att ersätta mejeriprodukter i kosten med växtbaserade alternativ.

– Syftet med vår studie var att göra jämförelser mellan ett mjölkalternativ och ett växtalternativ, och vi kunde inte hitta studier som gjorde jämförelser kring biologisk mångfald enligt de kriterier vi på förväg satt upp. Personligen vet jag att viss mjölkproduktion bra för biologisk mångfald (beroende på var korna betar och hur många som betar på sån mark). Men det lär dock vara en betydligt mindre del som lever som ”Bregottkor” än man skulle önska, säger Björn Hedin, forskare på KTH.

– Studien finansierades av Oatly, men givetvis arbetade vi helt självständigt utan deras påverkan, tillägger Björn Hedin.

Björn Hedin, forskare på KTH.

Dela