Lidl Future Initiatives delar ut 11 miljoner till hållbara projekt

Nu är pristagarna i årets upplaga av Lidl Future Initiatives – Hållbarhetsakuten utsedda. Vinnarna är fem olika projekt med idéer som ska påskynda omställning till ett mer hållbart livsmedelssystem. Vinnarna får sammanlagt 11 miljoner kronor.

Genom en tidigare prishöjning av plastpåsar har Lidls kunder bidragit till utveckling av hållbara projekt. För andra året i rad ger Lidl Sverige genom Lidl Future Initiatives stöd till hållbarhetsprojekt som löser utmaningar utanför företagets egen verksamhet. Sammanlagt har initiativet delat ut över 21 miljoner till olika hållbarhetsprojekt.

De fem pristagarna i årets Lidl Future Initiatives – Hållbarhetsakuten erhåller sammanlagt 11 230 000 kronor för att genomföra tester och piloter samt vidareutveckla sina idéer. Vinnarnas gemensamma nämnare är samverkan, innovation och nytänkande idéer som skapar stora systemförändringar och skyndar på omställningen.

I år har kunderna engagerats genom att de fått rösta på sitt favoritprojekt. Deras val föll på Svinn-Lab från Rädda barnen, som belönas med 1 miljon kronor.

Det här är de vinnande projekten:

Konkret cirkulärt livsmedelssystem
Renahav Sverige AB
Prissumma: 3 700 000 kronor
Utmaning: Idag används importerad soja och småfisk som foder i lax- och fiskodling.
Lösning: Projektet ska ta fram ett lokalt producerat hållbart fiskfoder baserat på matsvinn som ska testas i en landbaserad odling av lax med cirkulärt kretslopp för vattenrening. En cirkulär lösning med stor miljönytta som kan ge effekter på systemet i stort.

Hållbar livsmedelsproduktion med frövitalisering
Robust Seed Technology A&F AB
Prissumma: 2 505 000 kronor
Utmaning: Jordens befolkning växer samtidigt som odlings- och grönytorna minskar.
Lösning: Projektet ska testa frövitalisering. Det är en fröbehandlingsteknik som gör det möjligt att få fram friskare plantor och större skördar på samma yta, med mindre bekämpningsmedel och till lägre kostnad.

Ätbar matförpackning av biomaterial för minskat matsvinn
Saveggy AB och Lunds universitet
Prissumma: 2 115 000 kronor
Utmaning: Idag har nästan all gurka som säljs i butikskyddsplast för att öka hållbarheten på gurkan.
Lösning: Projektet ska testa ett biobaserat ätbart alternativ till den vanliga skyddsplasten. Fördelarna är frukt och grönt med längre hållbarhet, mindre matsvinn och minskat beroende av fossil plast.

Klimatsmart certifiering av kollagring i marken
Inkonova AB och RISE
Prissumma: 2 000 000 kronor
Utmaning: Jord är den näst största kolsänkan på vår planet. Jordbrukaren kan vara en del av klimatlösningen genom att öka kollagringen i marken, men för att göra det behöver man kunna mäta kolhalten i jorden smidigt.
Lösning: Projektet vill testa hur drönare med hjälp av AI kan göra det enklare för jordbrukare att mäta jordens kollagringsförmåga. Dessutom ska en klimatsmart märkning testas mot kund. På så sätt kan jordbrukare följa upp och anpassa produktionsmetoder, mer kol kan lagras i marken och konsumenter kan ges vägledning för klimatsmarta köp.

Kundernas val:
Rädda barnen
Prissumma: 1 000 000 SEK
Utmaning: Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö ska alla barn, unga och vuxna, få samma möjlighet och förutsättning att äta hållbart.
Lösning: Genom projektet ska barn, unga och vuxna i socioekonomiskt utsatta områden i Umeå få ökad kunskap om att äta sunt och hållbart, och samtidigt bidra till att minska matsvinnet. Genom events och matlagningsgrupper, så kallade Svinn-labbs, skapas engagemang för hållbarhet och beteendeförändring på gräsrotsnivå. Aktiviteterna på offentliga platser kommer dessutom stärka vi-känslan, ökar tryggheten i områdena och skapar en levande lokal miljö.

 

Fler nyheter i Dagligvaruhandel och Hållbarhet och Trend

Räddad mat har ökat med 70 procent

Under 2020 räddade Matsmarts kunder 8 591 ton mat från att bli matsvinn. Det är en ökning med 70 procent från föregående år. Mest mat räddades i Stockholmsregionen, där Matsmarts kunder köpte 1 815 ton mat som annars hade hamnat i soptunnan.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem