LRF:s present till den nya regeringen: Ett energipaket

Ge de gröna näringarna rätt förutsättningar så tillför vi ytterligare 50 terawattimmar i ny ren energiproduktion. Det är budskapet som LRF nu skickar till den nya regeringen.

De höga energikostnaderna slår hårt mot det gröna näringslivet, där växthusodlarna släcker lyset, äppelodlare inte har råd att vinterförvara sina produkter och animalieproducenter tvingas investera i reservkraftverk för att veta att de klarar eventuella driftstörningar –samtidigt som kostnaderna fortsätter att skena.

Därför har LRF tagit fram energipaket till den nya regeringen, som visar att Sveriges jord- och skogsägare kan producera 50 terrawattimmar i ny ren energiproduktion från sol och biomassa från jord- och skogsbruk.

– Som en jämförelse är det lika mycket som kärnkraften bidrog med under förra året, säger Pernilla Winnhed, chef för chef för näringspolitik och företagande på LRF, i samband med ett digitalt pressmöte om energipaketet.

Förutom ett rejält tillskott till landets energiförsörjning skulle det innebära att lant- och skogsbruksföretagen går från att vara energikonsumenter till att även bli energiproducenter.

– Samtidigt som vi ökar energiproduktionen i Sverige blir det en avgörande affärsmöjlighet för den gröna näringen.

Med erbjudandet följer så klar en del krav. Vad gäller solenergi behöver gränsen för mikroproduktion ändras, nätkapaciteten i hela Sverige behöver förbättras och egenanvänd solel bör skattebefrias.

När det gäller biodrivmedel och biogas behövs statliga investeringar och skattelättnader, liksom kortare tillståndsprocesser och en permanent höjning av gödselgasstöd.

– Våra medlemmar kan och vill bidra – bara vi får rätt förutsättningar, säger Pernilla Winnhed.

Dela

Fler nyheter i Hållbarhet och Primärproduktion

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.