Sweden Food Arena satsar på växtbaserade innovationer: “En revolution”

Sweden Food Arena har fått 2,6 miljoner kronor från Vinnova för att göra en förstudie hur livsmedelskedjan kan stärkas med innovation.
– Det här är början på en innovationsrevolution inom livsmedelskedjan, säger verksamhetsledaren Marie Gidlund, som tror att en svensk produktionsanläggning för växtbaserat protein snart kan bli verklighet.

Svensk livsmedelsproduktion och export kan öka om den potential som odling och förädling av svensk råvara har verkligen tas tillvara.

Det är utgångspunkten för projektet ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena” som fått 2,6 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att utveckla en växtbaserad värdekedja. Ambitionen är att kunna erbjuda konsumenterna fler svenskproducerade livsmedel baserade på exempelvis baljväxter.

– Nu går vi från små myrsteg till att utveckla något som kommer att få stor betydelse för hela livsmedelsbranschen, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Satsningen består av flera olika delar och handlar om metodutveckling för ökad innovation genom hela värdekedjan.

Den tunga biten är enkäter och djupstudier för att förstå förmågan hos olika aktörer att jobba med forskning och utveckling. Många företag inom livsmedelskedjan är små och spridda i hela landet, och är inte vana vid att arbeta med utvecklingsfrågor eller att samarbeta med forskare och andra företag.

– Vi vill veta vilken typ av stöd som företagen behöver för att komma vidare och om dagens system är rätt riggade. Hur får man igång odlingarna rent kommersiellt, hur stöttar vi utveckligen och byggande av renserier och annan förädlingsindustri, säger Marie Gidlund.

Resultatet ska bli ”en modern verktygslåda för att stimulera innovation och tillväxt” som olika myndigheter sedan kan använda.

– Jag tror kanske inte att utlysningar alltid är snabbaste vägen till förändringar men samtidigt vet jag inte vad alternativen skulle vara. Vi behöver göra en snabb omställning samtidigt som väldigt få företagen i dagsläget söker bidrag för forskning och innovation.

I projektets styrgrupp deltar företag som Lantmännen, Orkla, ABB, Coop och Ica tillsammans med branschorganisationerna LRF och Livsmedelsföretagen samt universitet och institut.

Projekt ska lämna slutrapport i april 2021 och då presentera förslag till metodutveckling som kan bidra till fler jobb, ökad export och nya livsmedelsinnovationer inom livsmedelssektorn.

Fler nyheter i Forskning och Trend och Värdekedjan

Gårdar med djur har större näringsöverskott än växtodlingsgårdar

Växtnäringsutnyttjandet för kväve, fosfor och kalium varierar stort mellan olika typer av gårdar. Det visar en nyligen publicerad rapport från Greppa Näringen, ett samverkansprojekt som erbjuder gratis miljörådgivning till svenska lantbruk.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem