Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.

För att skapa ett samhälle som bygger på cirkulär ekonomi inom de planetära gränserna, med säkrade resurstillgångar och bromsad klimatkris, krävs ett radikalt normskifte. Det menar Expertgruppen Normskiftet i sin rapport till Naturvårdsverket och Sveriges Delegation för Cirkulär Ekonomi.
Men i stället för scenarion som målar upp uppoffringar menar experterna att alla individer behöver känna sig lockade av den nya hållbara framtiden:
– Det behövs inte primärt mer fakta, det behövs visioner! Genom att visa hur livet kan se ut om 20 år, kan vi skapa ett positivt sug efter framtiden och berätta vilka åtgärder som behövs för att ta oss dit, säger Malin Leth, ordförande i Expertgruppen Normskifte och Corporate Partnerships Manager på Håll Sverige Rent.

I rapporten målas en handfull scenarier upp för hur livet efter det cirkulära normskiftet kan se ut och påverka individen. En av visionerna handlar om framtidens mat: Bönan & Biffen, och hur människor får hjälp med att sänka sitt klimatavtryck med hjälp av en årlig ”koldioxidbudget” att förhålla sig till.
Mer vegetariskt mat, naturbeteskött, fler odlingar och biflöden som upcyclas till andra matvaror eller produkter är några av de lösningar som presenteras.

– Många människor uppfattar allt för ofta att hållbarhets- och klimatfrågan tvingar dem till försämringar av livskvalitet genom krav på uppoffringar. För att få med alla på tåget måste var och en känna sig inkluderad i den ljusa framtid som omställningen också möjliggör. Här behöver såväl politiken som näringslivet förmedla visioner som kan inspirera till omställning. Jag hoppas att våra exempel kan bidra till detta, säger Malin Leth.

Rapporten ”Tro, hopp och visioner – hur vi uppnår ett cirkulärt samhälle genom normskifte för alla” är en del i en serie underlag till Delegationen för Cirkulär Ekonomi, som på uppdrag av Sveriges regering ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle. Du hittar den i sin helhet HÄR!

Dela