Återvunnen plast får inget nytt liv: “Det finns ett glapp”

Återvunnen plast används i väldigt begränsad omfattning i mjuka plastförpackningar, enligt en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.
– Ekonomiska styrmedel kan ge användningen av återvunnen plast en skjuts, säger forskaren Anna Fråne.

Enligt EU:s plaststrategi ska alla plastförpackningar som sätts på den europeiska marknaden kunna återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt sätt till 2030. Samtidigt går merparten till förbränning.

– Det finns en tendens att fokusera på svårigheterna med att använda återvunnen plast i kontakt med livsmedel. Men det finns ingen anledning att låsa fast sig vid livsmedelsförpackningar, i stället borde man fokusera på andra förpackningar som till exempel olika typer av transportförpackningar, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I en studie för Naturvårdsverket har hon tillsammans med sina kollegor undersökt vad som krävs för att underlätta materialåtervinningen av mjukplast och öka användningen av återvunnen plast i förpackningar. Förpackningar som är gjorda av olika typer av mjuk plastfilm, som används till exempel i påsar, bärkassar och omslag, är en av de snabbast växande förpackningstyperna. Intervjuer har bland annat hållits med tillverkare, varumärkesägare och sorterings- och återvinningsföretag.

– Det vi har sett är att varumärkesägare i många fall inte vet i vilken omfattning återvunnen plast används i de förpackningar som de säljer, och inte heller vilka förpackningar som skulle lämpa sig för att innehålla återvunnen plast. Tillverkare och varumärkesägare arbetar för att deras plastförpackningar ska vara återvinningsbara, men de uppmärksammar inte sin egen användning av återvunnen plast i samma omfattning – där finns ett glapp, säger Anna Fråne.

För att öka materialåtervinningen och användningen av återvunnen plast i mjuka plastförpackningar behöver efterfrågan öka hos slutkonsumenterna. Det behövs också bättre tillgång på återvunnen mjukplast av den kvalitet som krävs för att tillverkare och varumärkesägare ska vilja, och kunna, använda den.

– Olika typer av ekonomiska styrmedel skulle kunna ge användningen av återvunnen plast en skjuts i rätt riktning genom att göra den mer ekonomiskt fördelaktig. Det kan till exempel handla om differentierade förpackningsavgifter som premierar användning av återvunnen plast, subventioner till dem som använder återvunnen plast, ett utökat pantsystem eller skatt på ny plast, säger Anna Fråne.

Fler nyheter i Forskning och Hållbarhet och Värdekedjan

Hammars Bryggeri expanderar utomlands – tack vare Lidl

Hammars Bryggeri i Närke är ett av de företag som drabbades hårt när coronapandemin slog till. Nu ska de expandera utomlands tack vare ett fördjupat samarbete med Lidl.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem