Pågen siktar på 100 procent svenskt mjöl

Pågens ska öka andelen svenska råvaror i bakningen med siktet inställt på 100 procent svenskt mjöl inom två år.
– Vi bidrar till ökad hållbarhet genom att ställa krav på odlingen och aktivt ställa om till mer hållbara grödor, säger vd Anders Carlsson Jerndal.

Mjölet utgör den största delen av brödets klimatpåverkan och är därför i fokus i Pågens hållbarhetsredovisning för 2019, som presenteras i dag.

I år har Pågen bakat sina bröd på 87 procent svenska råvaror och 98 procent svenskt mjöl. Nu har man siktet inställt på att använda 90 procent svenska råvaror och 100 procent svenskt mjöl inom två år.

– Att fokusera på att utveckla det svenska jordbruket och baka på hållbara svenska råvaror är det viktigaste målet för oss, säger Anders Carlsson Jerndal, vd på Pågen.

För att bidra till detta bedriver Pågen testodlingar – en viktig aspekt är kunna minska den svenska importen av spannmål. Målet med testodlingarna är att hitta nya hållbara spannmålssorter som lämpar sig för ett svenskt klimat och som både kräver mindre växtskydd och ger proteinrikt mjöl med goda bakegenskaper – utan att behöva öka tillförseln av kväve och bidra till negativ övergödning.

Fler nyheter i Förädling och Hållbarhet och Primärproduktion

Dalarna möter Grekland i nytt koncept

Leksands knäckebröd och Fontana går samman i en gemensam kampanj. Tillsammans har de båda familjeföretagen tagit fram konceptet ”Dippa varje dag – med gott samvete”.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem