Branschen kräver riktad satsning: “Vi behöver mer forskning och innovation”

Sverige ska ha världens mest attraktiva mat och dryck och en klimatneutral livsmedelsproduktion. Det är två av målen i den agenda för innovation och forskning som Sweden Food Arena presenterade i går.
– Engagemanget från livsmedelsbranschen har varit helt fantastiskt, säger verksamhetschefen Marie Gidlund om arbetsprocessen bakom agendan.

Hållbar matinnovation för fler jobb i Sverige och njutning i hela världen. Det är den övergripande visionen för Swedish Food Arena, som samlar företag från alla delar av livsmedelssystemet. Målet är att inom tio år lansera innovationer värda minst en miljard euro, kraftigt öka exporten och skapa 50 000 nya jobb i branschen.

I går blev det lite mer konkret hur detta ska gå till, då en rykande färsk agenda för ökad innovation och forskning inom sektorn presenterades under ett webbinarium där representanter från hela kedjan medverkade.

– Vi vill se en riktad och långsiktig satsning på Sveriges nya tillväxtnäring: livsmedel. Det handlar inte bara om pengar utan även att jobba på nya sätt och med mer samverkan, säger Per Arfvidsson, ordförande i styrgruppen för Sweden Food Arena och vice vd för Lantmännen.

Livsmedelsbranschen vill se en riktad satsning på livsmedel i höstens forskningspolitiska proposition för att stärka den svenska livsmedelskedjan och dess utmaningar, såsom konkurrenskraft, hållbarhet, tillväxt samt hälsa. Och är tillsammans beredda att satsa upp till 400 miljoner kronor på forskning och innovation – förutsatt att det offentliga matchar den investeringen.

– När nu branschen själv tagit fram en behovsstyrd forskningsagenda finns alla förutsättningar att både öka och stärka den svenska livsmedelssektorn. Forskning och innovation är ett av tre ben i livsmedelsstrategin och med en gemensam satsning från stat, akademi och bransch kommer vi kunna leva upp till de mål om tillväxt och hållbarhet som samhället behöver, säger Charlotta Szczepanowski, dagligvaruhandelns representant i Sweden Food Arenas forskningsråd.

Agendan bygger på fem åtaganden som utgör grunden för de fokusområden som innovations- och forskningsaktiviteter ska inriktas mot:

  • Världens mest attraktiva mat och dryck
  • Konkurrenskraftig matinnovation
  • Mat och dryck för ett hälsosammare liv
  • En resurseffektiv livsmedelssektor
  • Klimatneutral livsmedelsproduktion

Den nya agendan ska ses mot bakgrund av att de resurser för innovation och forskning som i dag satsas inom livsmedelssektorn är mycket små jämfört med andra branscher i samma storlek.

Att döma av landsbygdsminister Jennie Nilsson positiva kommentarer finns det förutsättningar att ändra på detta nu:

– Agendan är efterlängtad och är ett mycket bra resultat av livsmedelsstrategin. Coroanpandemin har gjort det tydligt att vi behöver robusta livsmedelssystem, som kan leverera såväl säkra som hållbara livsmedel. För detta krävs forskning, ny kunskap, innovation och samarbete, säger hon.

Fler nyheter i Forskning och Hållbarhet och Värdekedjan

Hammars Bryggeri expanderar utomlands – tack vare Lidl

Hammars Bryggeri i Närke är ett av de företag som drabbades hårt när coronapandemin slog till. Nu ska de expandera utomlands tack vare ett fördjupat samarbete med Lidl.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem