Mer innovation i värdekedjan: “Jädrar vilken potential”

Vad kännetecknar innovativa livsmedelsföretag och vad saknas för att lyfta innovationsförmågan i hela branschen?
Det ska Sweden Food Arena ta reda på i ett nytt pilotprojekt med små företag i fokus.

Nyligen fick Sweden Food Arena 2,6 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att utveckla en växtbaserad värdekedja.

Nu har arenan fått ett nytt pilotprojekt beviljat, denna gång av Tillväxtverket och som heter ”Innovation i livsmedelskedjan”.

– Det här är två snarlika projekt som kommer att förstärka varandra och tillsammans ge ett bra underlag för politiken, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Det nya projektet ska kartlägga innovationsgraden hos företagen i livsmedelskedjan, vilka områden som behöver innovationsfrämjande insatser och vad som saknas i det innovationsfrämjande systemet idag.

– Livsmedelskedjan är en oslipad diamant som har otroligt stor potential att bli 20-talets tillväxtmotor i svensk ekonomi. Men då behöver vi ett innovationssystem som är anpassat för ock kan stötta just vår näring, säger Marie Gidlund, och förklarar att detta i dag är anpassat efter stora företag, och efter branscher med produkter som bilar och kugghjul ”som beter sig på ett helt annat sätt än livsmedel”.

Projektet omfattar alla storlekar av företag men ska framförallt sätta ljuset på de små företagen, eftersom dessa helt saknas i den officiella statistiken.

– De flesta livsmedelsföretag har färre än tio anställda, och finns ute på landsbygden, de som driver dem saknar ofta akademisk erfarenhet och har inte kontakt med forskare – men jädrar vilken potential det finns!

Rent konkret går det till så att man anlitar ett bolag som ringer upp 2 000 slumpmässigt utvalda företag i hela kedjan och i alla län, där de får berätta om hur de arbetar och vad de saknar.

– Vi ska framförallt lyssna – mycket – och sedan sammanställa förslag på åtgärder och verktyg som är väl förankrade med livsmedelskedjans aktörer, och bjuda in till workshops, säger Marie Gidlund och berättar att man samarbetar med forskare från Jönköpings universitet ”som verkligen kan det här med landsbygdsfrågor”.

– Allt det här är helt i linje med livsmedelsstrategin och våra ambitioner att öka forskning och innovation i livsmedelskedjan.

Fler nyheter i Forskning och Värdekedjan

foodora och Scan lanserar nya köttiga matkassar

Nu lanserar foodora i samarbete med Scan två nya matkassar – en Burgarkasse som utvecklats med Jureskogs och en Köttkasse i samarbete med AG Kötthandel.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem