Fossilfritt på vägarna för Spendrups

Förra året anslöt sig Spendrup till DLF:s initiativ om helt fossilfria transporter till 2025. Nu har dryckesproducenten slutit avtal med ett flertal transportleverantörer som ställer upp på kravet att nå målet.
Sedan april i år har alla våra egna lastbilar bara kört på förnybart bränsle, så där kan man säga att vi redan har kommit hela vägen, säger Spendrups hållbarhetschef Anna Lindström till Livsmedel i fokus.

Transportinitiativet 2025 är ett frivilligt åtagande inom branschorganisationen DLF med mål att alla inrikestransporter ska vara fossilfria senast 2025. 2019 anslöt sig Spendrup till initiativet och har sedan dess arbetat med omställningen.

– Vi har bland annat gjort en stor transportupphandling av det som vi kallar för fjärrfrakter, det vill säga frakter av dryck från vårt bryggeri till våra terminaler och även material in till bryggeriet. Det avtal som vi nu har slutit är med flera olika transportleverantörer, uppger Anna Lidström, Spendrups hållbarhetschef.

Det är både små och stora leverantörer runt om i Sverige. Den största är DSV, som kommer att köra över hela landet. Andra är Jale, Schenker, PALMIB samt Kjellbergs.

Merparten av transporterna kommer att köra på det förnybara bränslet HVO – hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter – ett förnybart syntetiskt dieselbränsle som kemiskt är likt det fossila dieselbränslet. Ett fåtal transporter blir med biogas och under en övergångsperiod kommer de dessutom att ha certifikat för grön diesel enligt massbalansprincipen.

– En utmaning kan vara att det finns god tillgång på HVO i vissa delar av landet, men i till exempel norra Sverige är det svårare med infrastrukturen. Man ska inte behöva köra omvägar för att tanka, förklarar Anna Lidström.

Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrup

– Vi vet att redan 2021 kommer merparten av dessa transporter och vissa sträckor, som exempelvis mellan Grängesberg och Stockholm, att vara helt fossilfria, säger Anna Lidström.

Spendrups egna bilar har under flera år redan gått på förnybart bränsle. 2019 uppgick dessa till 90 procent och från april i år var samtliga av bolagets egna transporter fossilfria.

Dela

Fler nyheter i Hållbarhet och Transporter

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.