Hon ska få alla att fira måltidens dag

Hallå där Eva Sundberg, projektledare för MATtanken och sakkunnig kring mat och måltider på Jordbruksverket. Och som vill få både måltidsverksamheter och leverantörer på fötter för att fira Offentliga Måltidens dag 15 oktober.

Vad är Offentliga Måltidens dag för något?

– Konceptet är en förstärkning av Måltidens dag, som initierades av Måltidsakademien för ungefär 20 år sedan. Vi vill ta vara på den här dagen och synliggöra alla de måltider som varje dag serveras i skolor och förskolor, på sjukhus och äldreboenden. Det här är ett tillfälle att få upp dem i ljuset – att visa potentialen.

Potential, hur då?

– Våra offentliga måltider som vi har här i Sverige är på många sätt helt unika. Men vi skulle kunna ta tillvara dem än mer än vad vi gör i dag för att bidra till en positiv samhällsutveckling, exempelvis näringslivsutveckling, hållbara livsmedelssystem, förbättrad folkhälsa och höjd livskvalitet – listan kan göras lång.

Hur ska ni få alla att fira 15 oktober?

– Vi lanserar särskilda sidor på vår webbplats där man kan hitta tips och inspiration och färdigt material att använda. Vår förhoppning är att kunna förstärka olika typer av samverkan mellan exempelvis pedagoger och kök, internt inom olika kommuner och regioner. Genom den här sajten kan man även inspirera varandra mellan olika verksamheter och landsdelar.

Hur ser du på leverantörernas roll i det hela?

– Jätteviktig! Det här är en möjlighet att utveckla helt nya samarbeten där lokala producenter och leverantörer kan ta chansen att kroka arm med måltidsverksamheter och visa upp sig. Min förhoppning med den här dagen är att skapa nya samarbeten och massor av aha-upplevelser.

 

MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte ska bidra till hållbara offentliga måltider. Det finansieras via Jordbruksverket/landsbygdsprogrammet samt av LRF och Sveriges konsumenter.
Läs mer om Offentliga Måltidens dag här!

Fler nyheter i Måltider och Mötesplatser

Retail Award: Willys prisades för smart svinnarbete

Det blev Willys som tog hem Retail Awards-titeln Årets marknadsförare. Kedjan får utmärkelsen för sitt arbete med ”att minska svinnet och samtidigt engagera konsumenterna”.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem