Ny studie: Kriget kan gynna svenska spannmålsproducenter

En ny studie från SLU och Lunds universitet har undersökt vilka effekter kriget i Ukraina kan få på priser, handel och global produktion av jordbruksprodukter. Slutsats? Högre matpriser, absolut, men däremot ingen global brist på livsmedel.

Rysslands krig mot Ukraina riskerar att kraftigt minska matproduktionen där. Ukraina är en stor exportör och därför har kriget lett till oro för brist på mat.

Nu har forskare från AgriFood Economics Centre vid Lunds universitet tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet SLU undersökt hur konsekvenserna egentligen ser ut.

– Även om Ukraina är en mycket viktig exportör till vissa länder så är det en liten del av världens samlade produktion av spannmål som sker där, säger Torbjörn Jansson från AgriFood, en av författarna bakom studien.

För solrosolja ser situationen annorlunda ut. Där står Ukraina för en fjärdedel av världens samlade produktion, samtidigt spelar solrosoljan en mindre roll än spannmål för världens livsmedelsförsörjning.

Forskarna har använt en simuleringsmodell för att undersöka hur priserna på livsmedel skulle påverkas av en minskad produktion i Ukraina och en minskad handel mellan Ukraina och omvärlden. Studien visar att om Ukrainas skörd halveras så kan världsmarknadspriserna på spannmål öka med mellan 5 och 15 procent.

Matpriserna i butiken ökar betydligt mindre. Den senaste tidens stora prisökningar kan alltså inte enbart förklaras av risken för minskad skörd i Ukraina – priserna steg redan före kriget.

– Dagens höga priser kan ha fler orsaker än att produktionen förväntas minska i Ukraina, till exempel stigande priser på diesel och handelsgödsel, säger Torbjörn Jansson.

Storleken på kommande skördar är svårbedömd och då kan inköpare vara beredda att betala mer för att säkerställa tillgången, vilket gör att priset stiger ytterligare. Prisökningarna har gjort att stora internationella hjälporganisationer som FN:s World Food Programme varnar för ökad svält.

– Människor svälter inte på grund av minskade skördar i Ukraina utan på grund av fattigdom. Vår studie visar att det inte blir en global brist på mat, säger Fredrik Wilhelmsson från AgriFood, en annan av författarna.

De högre priserna på spannmål i scenarierna gynnar producenter av spannmål utanför Ukraina och Ryssland. För företag som producerar griskött, ägg och fågelkött betyder prisökningarna däremot ökade kostnader.

 Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Dela

Fler nyheter i Primärproduktion och Värdekedjan

Ica satsar på vertikalodlat: ”Säkrar varuförsörjningen”

Ica inleder ett samarbete med livsmedelsproducenten Oh My Greens för odling och leverans av färska örtkryddor från en ny vertikalanläggning. Det handlar om 2,7 miljoner krukor per år.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem